Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 5
  Arkusz kalkulacyjny- praca z formułami, ćwiczenia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Ćwiczenia z poznanymi formułami. Zagnieżdżanie funkcji "Jeżeli". Adresowanie bezwzględne. Kolejność działań. Jednoczesne zaznaczanie różnych zakresów.

Uwaga! Przykłady praktyczne dotyczące dzisiejszej lekcji masz tutaj.

Adresowanie względne i bezwzględne
Kolejność działań
Formuła =4+5*6 zwróci wynik 34
Formuła =(4+5)*6 zwróci wynik 54
Jednym słowem- Excel ze zrozumiałych względów widzi potrzebę zachowania kolejności działań i stosuje nawiasy, by tą kolejnością sterować.

Jednoczesne zaznaczanie różnych zakresów.
Jeżeli potrzebujesz zaznaczyć różne, nieprzylegające do siebie zakresy, możesz zaznaczyć pierwszy zakres, nacisnąć klawisz Ctrl i przytrzymując go zaznaczać kolejne zakresy.

Zagnieżdżanie funkcji "Jeżeli".
Wyobraźmy sobie, że mamy w Excelu pole do wpisywania prognozowanej temperatury powietrza. Obok mamy wstawić formułę, która wyświetli inny komentarz dla temperatury mniejszej od 10 stopni, inny dla temperatury między 10 a 20 i jeszcze inny dla temperatury powyżej 20 stopni. Wszystko to ma wyświetlać się w tej samej komórce.

Zaczynamy tak samo, jak przy zwykłym zastosowaniu funkcji "Jeżeli". Klikamy na właściwą komórkę, wybieramy funkcję "Jeżeli" i podajemy wartość zwracaną przy pierwszym warunku, gdy będzie zimniej niż 10 stopni. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, w polu "Wartość jeżeli fałsz" tylko klikamy myszką a następnie klikamy na pole, gdzie wyświetlają się adresy zaznaczonych komórek. Tym razem wyświetli się tam słowo "Jeżeli"- na nie klikamy uruchomiając kolejne okienko w którym zapisujemy kolejne wartości instrukcji. Przykład opisany z pliku do pobrania.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami tworzy tutorial- samouczek w formie prezentacji, pokazu dotyczący bieżącej lekcji a następnie publikuje go w sieci Internet. Formą najbardziej preferowaną jest nagranie wideo opublikowane w serwisie Youtube bądź też prezentacja multimedialna wzbogacona o nagrania audio, można też użyć programów typu Windows Movie Maker itp. Publikacja musi posiadać wysoką wartość merytoryczną ale nie musi wykraczać zakresem materiału poza poznaną lekcję. Mile widziane humorystyczne podejście do tematu. Uczeń przy tym musi z łatwością poruszać się po serwisie Google (konto Youtube).
Ocena bardzo dobra: Uczeń bez problemów zagnieżdża funkcję „jeżeli”, stosuje adresy bezwzględne, zaznacza na raz kilka różnych zakresów komórek, zmienia kolejność działań w formułach.
Ocena dobra: Uczeń zagnieżdża funkcję „jeżeli”, stosuje adresy bezwzględne, zaznacza na raz kilka różnych zakresów komórek, zmienia kolejność działań w formułach. Zagnieżdżanie przychodzi mu z pewnymi trudnościami, popełnia pomyłki które jednak koryguje osiągając ostatecznie sukces.
Ocena dostateczna Uczeń z pomocą niniejszej lekcji zagnieżdża funkcję „jeżeli”, stosuje adresy bezwzględne, zaznacza na raz kilka różnych zakresów komórek, zmienia kolejność działań w formułach. Zagnieżdżanie przychodzi mu z pewnymi trudnościami, popełnia pomyłki które jednak koryguje osiągając ostatecznie sukces.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela zagnieżdża funkcję „jeżeli”, stosuje adresy bezwzględne, zaznacza na raz kilka różnych zakresów komórek, zmienia kolejność działań w formułach. Wszystkie operacje są okupione dużym wysiłkiem i nacechowane trudnościami.
Ćwiczenie: https://www.youtube.com/watch?v=j-td97qv7fs


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński