Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 9
  Audacity- usuwanie szumu.  
             
 

  
           Zakres materiału
Usuwanie szumu. Ćwiczenia praktyczne z obróbką dźwięku. 

Jak to zrobić?
Jeżeli chcesz usunąć szum w naszym nagraniu, zaznacz dowolny fragment ścieżki, w której nie ma nagrania wykonanego przez Ciebie. Następnie z wchodzisz do menu "Efekty"/ "Odszumiacz". Otworzy nam się okienko dialogowe, w którym powinieneś pobrać próbkę szumu i zatwierdzić. Potem zaznacz całe nagranie, znów wchodzisz do "Efekty"/ "Odszumiacz" i usuwasz szum widocznym narzędziem.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami: poznaje 10 pozaprogramowych funkcjonalności programu i wykorzystuje pozaprogramową wiedzę do pozalekcyjnego projektu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń z sukcesem usuwa szum w nagraniu. Dodatkowo oceniany jest za pracę na lekcji.
Ocena dobra: Uczeń z sukcesem usuwa szum w nagraniu, korzysta przy tym z niewielkiej pomocy niniejszej lekcji. Dodatkowo oceniany jest za pracę na lekcji.
Ocena dostateczna Uczeń z pomocą nauczyciela usuwa szum z nagrania. Dodatkowo oceniany jest za pracę na lekcji.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela usuwa szum z nagrania. Dodatkowo oceniany jest za pracę na lekcji.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński