Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

   
Projekty gimnazjalne po obozie jesiennym na Pojezierzu Suwalskim 2012
Najlepsze projekty (do 10 miejsca) na szczycie listy, kolejność pozostałych niezwiązana z zajętymi miejscami.

    Projekt gimnazjalny
  Rossa i nie tylko..., czyli cmentarze i miejsca pamięci oczami polonisty, historyka, fotogtafika, malarza, poety.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Rossa i nie tylko..., czyli cmentarze i miejsca pamięci oczami polonisty, historyka, fotogtafika, malarza, poety.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Kraj lat dziecinnych uwieczniony w literaturze czyli podróż śladami Mickiewicza, Słowackiego, MIłosza i nie tylko.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Kraj lat dziecinnych uwieczniony w literaturze czyli podróż źladami Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza i nie tylko, udokumentowana tekstem, obrazem, własną twórczością (ex æquo VII miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Walory uzdrowiskowe Pojezierza Suwalskiego (ex æquo V miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Walory uzdrowiskowe Pojezierza Suwalskiego.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (ex æquo III miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (IX miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (X miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Krajobraz Pojezierza Suwalskiego i jego geologiczna przeszłość.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Krajobraz Pojezierza Suwalskiego i jego geologiczna przeszłość.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrologiczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie (II miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji (I miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ichtiofauna Pojezierza Suwalskiego. Charakterystyka środowiska występowania ryb oraz przystosowania do życia w nim.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Fauna Pojezierza Suwalskiego w opisie biologicznym, a także plastycznym i fotograficznym (ex æquo III miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Prawa fizyki w życiu roślin, zwierząt i mieszkańców Pojezierza Suwalskiego udokumentowane podczas wycieczek na obozie naukowym.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Prawa fizyki w życiu roślin, zwierząt i mieszkańców Pojezierza Suwalskiego udokumentowane podczas wycieczek na obozie naukowym (ex æquo VII miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Zaprojektowanie wycieczki dla mieszkańca Wielkiej Brytanii po terenie Pojezierza Suwalskiego.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Od pomysłu Archimedesa do urządzeń zastosowanych w żegludze, transporcie i w życiu codziennym mieszkańców Pojezierza Suwalskiego (ex æquo V miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Określenie składu gatunkowego wybranego rodzaju biocenozy  
             
 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński