Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

   
Projekty gimnazjalne po obozie jesiennym na Pojezierzu Suwalskim 2012
Najlepsze projekty (do 10 miejsca) na szczycie listy, kolejność pozostałych niezwiązana z zajętymi miejscami.

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji (I miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrologiczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie (II miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (ex æquo III miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Fauna Pojezierza Suwalskiego w opisie biologicznym, a także plastycznym i fotograficznym (ex æquo III miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Walory uzdrowiskowe Pojezierza Suwalskiego (ex æquo V miejsce)  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Od pomysłu Archimedesa do urządzeń zastosowanych w żegludze, transporcie i w życiu codziennym mieszkańców Pojezierza Suwalskiego (ex æquo V miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Kraj lat dziecinnych uwieczniony w literaturze czyli podróż źladami Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza i nie tylko, udokumentowana tekstem, obrazem, własną twórczością (ex æquo VII miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Prawa fizyki w życiu roślin, zwierząt i mieszkańców Pojezierza Suwalskiego udokumentowane podczas wycieczek na obozie naukowym (ex æquo VII miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (IX miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej (X miejsce).  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Krajobraz Pojezierza Suwalskiego i jego geologiczna przeszłość.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Krajobraz Pojezierza Suwalskiego i jego geologiczna przeszłość.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Rossa i nie tylko..., czyli cmentarze i miejsca pamięci oczami polonisty, historyka, fotogtafika, malarza, poety.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Obiekty hydrotechniczne na przykładzie Kanału Augustowskiego i innych budowli napotkanych na obozie.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ocena stanu czystości wód metodą chemiczną i bioidykacji.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Rossa i nie tylko..., czyli cmentarze i miejsca pamięci oczami polonisty, historyka, fotogtafika, malarza, poety.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Ichtiofauna Pojezierza Suwalskiego. Charakterystyka środowiska występowania ryb oraz przystosowania do życia w nim.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Kraj lat dziecinnych uwieczniony w literaturze czyli podróż śladami Mickiewicza, Słowackiego, MIłosza i nie tylko.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Prawa fizyki w życiu roślin, zwierząt i mieszkańców Pojezierza Suwalskiego udokumentowane podczas wycieczek na obozie naukowym.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Podlaski kociołek czyli wielokulturowe dziedzictwo dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Zaprojektowanie wycieczki dla mieszkańca Wielkiej Brytanii po terenie Pojezierza Suwalskiego.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Walory uzdrowiskowe Pojezierza Suwalskiego.  
             
 

    Projekt gimnazjalny
  Określenie składu gatunkowego wybranego rodzaju biocenozy  
             
 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński