Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 5
  Kalendarz Google.  
             
 

  
           Zakres materiału
Korzystanie z kalendarza Google. Poruszanie się po jego interfejsie, dodawanie i usuwanie wydarzeń jednorazowych i cyklicznych. Edytowanie wydarzeń, czasu i charakteru wydarzeń. Formatowanie kalendarza. Korzystanie z kalendarza z poziomu komputera stacjonarnego i innych urządzeń (np. telefony). Prywatność, przypomnienia.

Wstęp
Korzystanie z organizerów (terminarzy, kalendarzy- jak kto woli) to od lat codzienność. Gdy umawiamy się na jakieś spotkanie, sprawdzamy w naszym kajecie, czy dany termin jest wolny. Gdy ustalamy termin w gabinecie u dentysty, pani w rejestracji sprawdza w swoim zeszycie, czy stomatolog może nas przyjąć w danym terminie. Gdy masz jakąś ważną sprawę, z którą chcesz się zwrócić do Pana dyrektora, Pani sekretarka zapisuje termin wizyty w specjalnym kalendarzu spotkań. Dziś być może nie jesteś przekonany do takiej formy organizowania sobie czasu (młodzi ludzie żyją chwilą), ale już niedługo na pewno będziesz potrzebował takiego narzędzia i docenisz jego znaczenie. Tym bardziej, że nowe, komputerowe kalendarze to gigantyczny postęp w stosunku do statycznych, papierowych notesów.

Jak to działa?
po zalogowaniu do serwisu Google wchodzimy do zakładki "Kalendarz" (na górze). Klikając na dowolne pole Kalendarza możemy uruchomić okna dialogowe i formularze umożliwiające wprowadzenie danych do kalendarza, edytować je: pojawia się pole "co", możliwość wyboru kalendarza (jeżeli mamy ich więcej) a także dwa przyciski- "utwórz wydarzenie" i "Edytuj wydarzenie". Pierwszy z nich tworzy prosty wpis, drugi otwiera kartę z większą liczbą opcji: ustalenie dokładnego czasu wydarzenia, dłuższy opis, miejsce. Można też w tym miejscu ustalić sposób przypomnień o wydarzeniu i edytować ustawienia dotyczące prywatności. W prosty sposób formatujemy poszczególne wydarzenia.

Jeżeli utworzymy wydarzenie cykliczne, będzie się pojawiać w kalendarzu cyklicznie, w następnych okresach (na przykład co tydzień, codziennie itp., w zależności od naszych ustawień). Takie wydarzenie edytujemy na dwa sposoby. Podczas zapisywania zmian możemy kliknąć "tylko to wydarzenie"- wtedy wszystkie kolejne wydarzenia z tego cyklu zostaną bez zmian. Możemy też kliknąć "wszystkie wydarzenia"- wówczas zmiany będą dotyczyć wszystkich kolejnych wydarzeń. Dotyczy to także usuwania wydarzeń.

Uwaga!
Zmiany długości wydarzenia jaki jego czasu możemy dokonać rozciągając lub przesuwając wydarzenie myszką.
By zmienić miesiąc / tydzień, klikaj na mini- kalendarz z lewej strony. Ustawienia dotyczące wyświetlania znajdują się też nad kalendarzem.
Poniżej film instruktażowy.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami tworzy kalendarz z wydarzeniami szkolnymi (w zespole projektowym - dla jednej osoby to zbyt duże wyzwanie).
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi zalogować się do serwisu Google, dodać proste wydarzenia do kalendarza i je usuwać. Edytuje wydarzenia, formatuje je. Zna dobrze ideę wydarzeń cyklicznych, modyfikuje ustawienia dotyczące przypomnień.
Ocena dobra: Uczeń potrafi zalogować się do serwisu Google, dodać wydarzenia do kalendarza i je usuwać. Edytuje wydarzenia, formatuje je. Zna dobrze ideę wydarzeń cyklicznych, modyfikuje ustawienia dotyczące przypomnień. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostateczna Uczeń potrafi zalogować się do serwisu Google, dodać proste wydarzenia do kalendarza i je usuwać. Edytuje wydarzenia, formatuje je. Z trudnościami radzi sobie z wydarzeniami cyklicznymi. Wymaga pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi zalogować się do serwisu Google, dodać proste wydarzenia do kalendarza i je usuwać. W sposób podstawowy edytuje wydarzenia. Wymaga pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński