Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 21
  Arkusz kalkulacyjny- adresowanie bezwzględne komórek. Formatowanie komórek.  
             
 

  
           Zakres materiału
Adresowanie bezwzględne komórek. Formatowanie komórek.

Pomoc dla ucznia - skorzystaj z jednego z dwóch filmów:

albo


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo stworzenie podobnego, jak powyżej samouczka filmowego (bo te mają kiepski dźwięk).
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle stosuje adresowanie bezwzględne.
Ocena dobra: Uczeń stosuje adresowanie bezwzględne, czasem popełnia błędy, które koryguje.
Ocena dostatecznaUczeń stosuje adresowanie bezwzględne, często popełnia błędy, które koryguje z pomocą nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń rozumie, czym jest adresowanie bezwzględne.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński