Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 13
  Program Gimp – wycinanie tła lub wybranego obiektu ze zdjęcia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Kanał alfa. Narzędzie lasso-zaznaczanie. Odwracanie, zmiękczanie i zwiększanie (zmniejszanie) zaznaczenia. Wycinanie elementów. Szybkie przybliżanie- oddalanie zdjęcia. Przesuwanie zdjęcia.

Instruktaż
Poniżej masz film instruktażowy- uwaga - na ocenę bardzo dobrą wystarczy poznać treści do dziewiątej minuty 15 sekund. Reszta na ocenę celującą.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń wypełnia wycięte miejsce tłem (otwiera zdjęcie jako warstwę, zmienia kolejność warstw; praca wykonana bardzo starannie).
Ocena bardzo dobra: Uczeń otwiera zdjęcie, dodaje kanał alfa, używa narządza lasso, zmniejsza/zwiększa zaznaczenie, zmiękcza zaznaczenie, odwraca zaznaczenie. Przybliża/oddala zdjęcie używając kombinacji ctrl+scroll myszy. Przesuwa zdjęcie używając kombinacji klawiszy spacja+ mysz. Pracę wykonuje starannie i dokładnie.
Ocena dobra: Uczeń otwiera zdjęcie, dodaje kanał alfa, używa narządza lasso, zmniejsza/zwiększa zaznaczenie, zmiękcza zaznaczenie, odwraca zaznaczenie. Przybliża/oddala zdjęcie używając kombinacji ctrl+scroll myszy. Przesuwa zdjęcie używając kombinacji klawiszy spacja+ mysz. Dozwolona pomoc on-line (tutoriale itp), jeżeli nie dezorganizuje i nie opóźnia pracy ucznia.
Ocena dostatecznaUczeń otwiera zdjęcie, dodaje kanał alfa, używa narządza lasso, odwraca zaznaczenie. Przybliża/oddala zdjęcie używając kombinacji ctrl+scroll myszy. Przesuwa zdjęcie używając kombinacji klawiszy spacja+ mysz. Dozwolona pomoc on-line (tutoriale itp).
Ocena dopuszczająca Uczeń otwiera zdjęcie, dodaje kanał alfa, używa narządza lasso, odwraca zaznaczenie. Dozwolona pomoc on-line (tutoriale itp) a także nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński