Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 7
  Strony WWW Google - wprowadzenie do html.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wprowadzenie do języka HTML. Ogólne zapoznanie z podstawowymi znacznikami (pod przyciskiem "Przesyłka"). Umieszczanie skopiowanych znaczników z pliku "przesyłka" do modułu HTML na stronie Google.

Instrukcja dotycząca tej lekcji (film)
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń w pełni rozumie wszystkie znaczniki html z pliku pod przyciskiem "Przesyłka", stosuje je w praktyce (nie musi umieć na pamięć, może kopiować i wklejać).
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi skopiować znaczniki z pliku znajdującego się pod przyciskiem "przesyłka" na stronę Google. Potrafi modyfikować parametry, stworzone skrypty układają się w logiczną całość. Może kopiować skrypty.
Ocena dobra: Uczeń potrafi skopiować znaczniki z pliku znajdującego się pod przyciskiem "przesyłka" na stronę Google. Potrafi modyfikować parametry, stworzone skrypty układają się w logiczną całość. Może kopiować skrypty. Korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń potrafi skopiować znaczniki z pliku znajdującego się pod przyciskiem "przesyłka" na stronę Google. Potrafi modyfikować parametry. Może kopiować skrypty. Korzysta pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi skopiować znaczniki z pliku znajdującego się pod przyciskiem "przesyłka" na stronę Google. Może kopiować skrypty. Korzysta pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński