Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 
   
    Lekcja 28
  Przygotowanie do pracy nad projektami jesiennymi. Edytor tekstów – spisy, przypisy i numeracja stron.  
             
 

  
           Zakres materiału
Spis treści (powtórzenie), ilustracji, tabel i równań, przypisy, nr strony

Spis treści (powtórzenie)
Jeżeli mamy za pomocą stylów wprowadzonych kilka/kilkanaście nagłówków, możemy na wstążce "Odwołania" wybrać "spis treści". Program automatycznie wygeneruje nam spis na podstawie nagłówków. Pamiętaj, by podczas wstawiania spisu kursor myszy był tam, gdzie ma być spis. Spis można usunąć zaznaczając go i naciskając klawisz del albo klikając na "spis treści/usuń spis treści" ze spodu rozwiniętego menu. W wypadku naniesionych znaczących zmian w dokumencie musimy aktualizować spis treści przyciskiem "aktualizuj spis treści".

Spis ilustracji, tabel i równań.
Aby dodać spis ilustracji musimy oczywiście mieć... chciało by się powiedzieć, że ilustracje. Ale akurat to nie jest najważniejsze. Spis ilustracji to tak na prawdę spis podpisów, które wstawiamy w dowolnym miejscu, oczywiście najlepiej pod ilustracjami (albo nad). Klikasz "Wstaw podpis"; pokaże Ci się okienko dialogowe. W pierwszym polu "podpis" wpisujesz obok nieusuwalnej cyfry informacje o obrazku. Jeżeli masz już kilka podpisów, możesz użyć przycisku "Wstaw spis ilustracji". Proces wstawiania odbędzie się automatycznie. Pamiętaj, by podczas wstawiania spisu kursor myszy był tam, gdzie ma być spis.
Jeżeli chcesz wstawić spis tabel lub równań, z listy "Etykieta" wybierz żądaną pozycję.

Przypisy.
Przypis to adnotacja na końcu strony lub pracy, w której są dodatkowe wyjaśnienia, źródła itp. Przypis ma swój numer w tekście. Jeżeli chcesz go wstawić, kliknij na miejsce, gdzie ma się znaleźć numer przypisu, a następnie na wstążce "Odwołania" wybierz przycisk "Wstaw przypis końcowy" (jak chcesz wstawić go na końcu pracy) lub "Wstaw przypis dolny" (na końcu strony). Następnie w odpowiednim miejscu uzupełnić treść przypisu.

Numer strony
Wstążka wstawianie/numer strony.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę? Uwaga! W ocenie honorujemy osiągnięcia w teście diagnostycznym z początku roku. Nie musisz zaliczać tych partii, które pomyślnie zaliczyłeś na teście.
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + stworzenie filmowego samouczka dotyczącego tej lekcji podobnego, jaki występuje przy innych lekcjach).
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle wstawia spis treści, przypisy dolne i końcowe, spis treści, ilustracji, tabel. Wstawia numery stron.
Ocena dobra: Uczeń wstawia spis treści, przypisy dolne i końcowe, spis treści, ilustracji, tabel. Wstawia numery stron. Wymaga niewielkiej pomocy on-line lub kontekstowej.
Ocena dostateczna Uczeń wstawia spis treści, przypisy, spis treści, ilustracji, tabel. Wstawia numery stron. Wymaga pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wstawia spis treści, przypisy. Wstawia numery stron. Wymaga pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński