Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 20
  Arkusz kalkulacyjny- formatowanie komórek.  
             
 

  
           Zakres materiału
Formatowanie komórek. Scalanie. Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn. Kopiowanie, wycinanie i przesuwanie danych. Blokowanie wierszy nagłówkowych, ochrona przed zmianami.

Podstawowe narzędzia
Podstawowe narzędzia formatowania znasz już z Worda. Teraz powiemy sobie, jak ich sprawnie używać w Excelu.

Formatowanie komórki
Podstawową jednostką do realizowania formatowania jest w Excelu komórka. Komórkę (lub komórki, jeżeli mamy zaznaczonych ich więcej) formatujemy klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Formatuj komórki". Taki krok otwiera okno dialogowe z kilkoma zakładkami, które omówimy.

Liczby
Wyobraźmy sobie, że chcemy obliczyć w Excelu ile czasu minie od godziny 5:34:34 do 16:45:23. Excel mając zapisane te dwa czasy jest wstanie obliczyć czas między nimi (=komórka z późniejszym czasem - komórka z wcześniejszym czasem - po prostu jak przy odejmowaniu). Jednak musi wiedzieć, że dany zapis to rzeczywiście godziny, minuty i sekundy. Po wpisaniu takiej wartości (00:00:00) następuje automatyczne formatowanie komórki na "czas" ale liczby mogą być formatowane według różnych kategorii i nie zawsze Excel poradzi sobie z przydzieleniem odpowiedniego formatowania. Czasem trzeba to zrobić samemu, właśnie w omawianej zakładce. Kategoria "ogólne" to brak konkretnego formatu.

Wyrównanie
Tu możesz obrócić tekst o 90 stopni (gdy są problemy z jego umiejscowieniem w nagłówkach itp).

Czcionka
Standardowe elementy formatowania tekstu.

Obramowanie
Wybierasz najpierw kolor i grubość, potem zaznaczasz jak ma wyglądać obramowanie- czy ma to być tylko krawędź zewnętrzna, wewnętrzne itp.

Wypełnienie
Wyróżnienie komórki kolorami lub deseniami.

Ochrona
Dane w Excelu dzielą się na te, które użytkownik może i powinien zmieniać i na te, które powinny zablokowane do edycji. Chodzi tu po prostu o formuły, które użytkownik mógłby niechcący usunąć/zastąpić statycznymi danymi. Domyślnie Excel ma zastosowane ciekawe ustawienie- wszystkie komórki są zablokowane przed edycją, ale blokada jest wyłączona. Możemy teraz zadecydować, które z komórek nie będą zablokowane (zaznaczyć komórki do wpisywania danych i odznaczyć pole blokady) a następnie wybrać wstążkę "Recenzja/chroń arkusz (lub cały skoroszyt)". Przy okazji możemy zabezpieczyć tę blokadę hasłem i wybrać co ma być konkretnie zablokowanego. Usuwanie blokady odbywa się za pomocą przycisku "Nie chroń arkusza/skoroszytu" który/które zastąpi/zastąpią wcześniejsze po wprowadzeniu zmian.

Scalanie (łączenie) komórek
Wstążka "Narzędzia główne"/"scal i wyśrodkuj". Uważaj na scalanie komórek z danymi.

Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn
Klikasz na wybranym miejscu i wybierasz z menu kontekstowego (PPM) "Usuń" decydując czy do usunięcia kwalifikuje się wiersz czy kolumna. Analogiczne postępujemy przy wstawianiu wierszy/kolumn (PPM/"wstaw").

Kopiowanie, wycinanie i przesuwanie danych.
Pamiętaj, że jak wycinasz dane, to nie znikają automatycznie jak to się dzieje w Wordzie, dopiero po wklejeniu ich zostaną usunięte z pierwotnego miejsca. Dane przesuwasz zaznaczając komórkę/komórki i przeciągając za krawędź zaznaczonego zakresu.

Blokowanie wierszy nagłówkowych
Otwórz tabelę z wcześniejszej lekcji (ranking zawodników). Sprawimy teraz, że nagłówek będzie pozostawał zawsze na górze mimo, że będziemy przesuwać długą listę choćby na sam koniec.
Wybierasz wstążkę "Widok", klikasz na "Zablokuj okienka" / "zablokuj górny wiersz". Możesz wybrać opcję "Zablokuj okienka" i samemu wybrać zakres do blokowania. Odblokowujesz w podobny sposób.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) + we własnym zakresie przyswaja wiedzę z zakresu formatowania warunkowego.
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi ustawić formatowanie komórki jako "ogólne" i "data". obraca tekst o wybrany kąt. Stosuje obramowania i wypełnienia komórek. Stosuje podstawowe, znane z Worda opcje formatowania czcionki. Chroni komórki przez zmianami. Scala komórki. Wstawia i usuwa wiersze, kopiuje, wycina dane, przesuwa je. Blokuje wiersze nagłówkowe.
Ocena dobra: Uczeń wykonuje zadania przewidziane na ocenę BDB korzystając w niewielkim stopniu z pomocy Excel, może sporadycznie skorzystać z pomocy niniejszej lekcji.
Ocena dostateczna Uczeń obraca tekst o wybrany kąt. Stosuje obramowania i wypełnienia komórek. Stosuje podstawowe, znane z Worda opcje formatowania czcionki. Scala komórki. Wstawia i usuwa wiersze, kopiuje, wycina dane, przesuwa je.
Ocena dopuszczająca Uczeń ze znaczną pomocą nauczyciela stosuje obramowania i wypełnienia komórek. Stosuje podstawowe, znane z Worda opcje formatowania czcionki. Scala komórki. Wstawia i usuwa wiersze, kopiuje, wycina dane, przesuwa je.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński