Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  |6|  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 6
  Strony WWW Google.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wstawianie przycisków, separatorów, dokumentów Googe, formularzy, kalendarzy, map.

Pomoc dla uczniów
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń pracuje nad dodatkową stroną WWW z uzgodnioną z nauczycielem tematyką.
Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawnie wstawia do strony Google przyciski, separatory, dokumenty Googe, formularze, kalendarze, mapy.
Ocena dobra: Uczeń sprawnie wstawia do strony Google przyciski, separatory, dokumenty Googe, formularze, kalendarze, mapy. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń wstawia do strony Google dokumenty Googe, formularze, kalendarze, mapy. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wstawia do strony Google dowolne narzędzie Google. Korzysta zw znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  |6|  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński