Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 18
  Programowanie w Scratch- gra Akwarium.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zdarzenia, ustawianie stylu obrotu, przesuwanie o wybraną liczbę kroków, odbijanie od brzegu, obrót, losowanie, instrukcje warunkowe, idź do wskaźnika myszy, kopiowanie skryptu z jednego duszka do drugiego przez przeciągniecie i upuszczenie, zmiana kostiumu.

Tworzenie gry Akwarium
InstruktarzKolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo uczeń rozwija grę używając dodatkowych, nieomawianych na lekcji elementów kodu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń samodzielnie tworzy grę opisaną (lub podobną) w samouczku.
Ocena dobra: Uczeń tworzy grę opisaną (lub podobną) w samouczku korzystając z tego samouczka w niewielkim stopniu.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy grę opisaną (lub podobną) w samouczku, korzystając z tego samouczka i /lub pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń zna znaczenie i zastosowanie większości elementów kodu stosowanego w grze.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński