Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |15|  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 15
  Program Gimp – rysowanie.  
             
 

  
           Zakres materiału
Tworzenie rysunków, nadawanie im rozmiarów. Kolor podstawowy i kolor tła. Ołówek, pędzel. Gumka. Narzędzia tekstowe. Obracanie. Skalowanie. Wypełnianie kolorem. Kadrowanie.

Instruktaż
Poniżej masz film instruktażowy- uwaga - na ocenę bardzo dobrą nie wymagamy rysowania figur geometrycznych.Zadanie - we własnym zakresie naucz się, jak można skalować (zmiana rozmiaru) rysunki.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń rysuje figury geometryczne - trójkąty, wielokąty, operuje gradientem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy rysunki, nadaje im rozmiary, zmienia kolor narzędzia i kolor tła, używa ołówka, pędzla, gumki. Operuje narzędziami tekstowymi. Obraca rysunek, skaluje go. Wypełnia kształty kolorem. Kadruje.
Ocena dobra: Uczeń tworzy rysunki, nadaje im rozmiary, zmienia kolor narzędzia i kolor tła, używa ołówka, pędzla, gumki. Operuje narzędziami tekstowymi. Obraca rysunek, skaluje go. Kadruje. Korzysta z pomocy on-line, ale umiejętnie, sprawnie.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy rysunki, zmienia kolor narzędzia i kolor tła, używa pędzla, gumki. Operuje narzędziami tekstowymi. Kadruje. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy rysunki, zmienia kolor narzędzia i kolor tła, używa pędzla. Kadruje. Korzysta ze znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |15|  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński