Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  |3|  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 3
  Programowanie w języku Python - powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej.  
             
 

  
           Zakres materiału
Środowisko pracy (repl.it i oprogramowanie of-line). Funkcja print, operatory, zmienne, instrukcje warunkowe, pętla while, operacje na zmiennych.
Aby łatwo wejść w trudniejsze zagadnienia programowania, powtórzmy kilka lekcji, które poznaliśmy w zeszłym roku. Nauczyciel poda też parę zadań problemowych, dla których będziemy budować algorytmy.

Ocenianie - wyłącznie za zaangażowanie, jednak w Twoim interesie jest to, byś na kolejnych zajęciach nie miał braków z zeszłego roku.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  |3|  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński