Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 
   
    Lekcja 28
  Ścieżki - suma, różnica. Ćwiczenia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Ścieżki - suma, różnica. Ćwiczenia z poznanymi funkcjonalnościami. Materiał w poniższym tutorialu.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uzgodniony z nauczycielem projekt.
Ocena bardzo dobra: Uczeń łączy obiekty stosując wymienione w lekcji ścieżki. Tworzy dzięki tej funkcjonalności atrakcyjną pracę. Pracuje samodzielnie, biegle.
Ocena dobra: Uczeń łączy obiekty stosując wymienione w lekcji ścieżki.
Ocena dostatecznaUczeń z trudnościami łączy obiekty stosując wymienione w lekcji ścieżki.
Ocena dopuszczająca Uczeń z znacznymi trudnościami, z pomocą nauczyciela łączy obiekty stosując wymienione w lekcji ścieżki.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński