Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 13
  Grafika i druk 3D - wprowadzenie.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wprowadzenie do zagadnienia drukarek 3D. Pobieranie i instalacja programu Blender. Podstawowe ustawienia programu. Poruszanie się po interfejsie programu. Dodawanie obiektu. Skalowanie, przesuwanie, obracanie modelu. Tryby zaznaczania - wierzchołków, krawędzi i ścian. Źródło informacji - poniższy film, korzystaj z spisu rozdziałów filmu:Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Poza wymaganiami na ocenę celującą - uczeń sam przygotowuje tutoriale dotyczące dzisiejszej lekcji, wydruków 3D, prezentacje dokumentujące pracę z drukarkami 3D.
Ocena bardzo dobra: Rozumie różnicę między drukarkami filamentowymi i żywicznymi. Uruchamia program Blender, zmienia podstawowe ustawienia, porusza się po interfejsie programu. Dodawanie obiektu. Skalowanie, przesuwanie, obracanie modelu. Tryby zaznaczania - wierzchołków, krawędzi i ścian. Wszystkie działania - swobodnie, bez pomocy nauczyciela. tekst
Ocena dobra: Rozumie różnicę między drukarkami filamentowymi i żywicznymi. Uruchamia program Blender, zmienia podstawowe ustawienia, porusza się po interfejsie programu. Dodawanie obiektu. Skalowanie, przesuwanie, obracanie modelu. Tryby zaznaczania - wierzchołków, krawędzi i ścian. Wszystkie działania - niewielka pomoc nauczyciela.
Ocena dostateczna Uruchamia program Blender, porusza się po interfejsie programu. Dodawanie obiektu. Skalowanie, przesuwanie, obracanie modelu. Tryby zaznaczania - wierzchołków, krawędzi i ścian. Wszystkie działania - pomoc nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uruchamia program Blender, porusza się po interfejsie programu. Dodawanie obiektu. Skalowanie, przesuwanie, obracanie modelu. Wszystkie działania - znaczna pomoc nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński