Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 25
  Podstawy edycji grafiki wektorowej.  
             
 

  
           Zakres materiału
Podstawy grafiki wektorowej. Format SVG. Program Inkscape. Posługiwanie się programem - oddalanie, przybliżanie, przesuwanie obszaru roboczego. Rysowanie kształtów, prostokątów, owali, figur nieregularnych, modyfikowanie kształtów (węzłów). Wypełnianie kształtów dowolnymi kolorami, gradientem. Zmiana krawędzi - wielkość, kolor, styl. Rozmycie kształtów. Wszystko w poniższym tutorialu.


a także tutaj

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo wykonanie prac uzgodnionych z nauczycielem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle zna specyfikę grafiki wektorowej, formatu SVG. w programie Inkscape samodzielnie stosuje oddalanie, przybliżanie, przesuwanie obszaru roboczego. Rysuje kształty, prostokąty, owale, figury nieregularne, modyfikuje kształty (węzły). Wypełniania kształty dowolnymi kolorami, gradientem. Dokonuje zmiany krawędzi - wielkości, koloru, stylu. Stosuje rozmycie kształtów.
Ocena dobra: Uczeń zna specyfikę grafiki wektorowej, formatu SVG. w programie Inkscape z niewielką pomocą stosuje oddalanie, przybliżanie, przesuwanie obszaru roboczego. Rysuje kształty, prostokąty, owale, figury nieregularne, modyfikuje kształty (węzły). Wypełniania kształty dowolnymi kolorami, gradientem. Dokonuje zmiany krawędzi - wielkości, koloru, stylu. Stosuje rozmycie kształtów.
Ocena dostatecznaUczeń zna specyfikę grafiki wektorowej, formatu SVG. w programie Inkscape z pomocą rysuje kształty, prostokąty, owale, figury nieregularne, modyfikuje kształty (węzły). Wypełniania kształty dowolnymi kolorami, gradientem.
Ocena dopuszczająca Uczeń w programie Inkscape ze znaczną pomocą rysuje kształty, prostokąty, owale, figury nieregularne. Wypełniania kształty dowolnymi kolorami, gradientem.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński