Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 19
  Arkusz kalkulacyjny - wykresy funkcji.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zakres materiału w podanej lekcji:Funkcja – dla danych dwóch zbiorów X i Y jest to przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Zbiór {\displaystyle X}X nazywa się dziedziną, a zbiór {\displaystyle Y}Y – przeciwdziedziną funkcji {\displaystyle f.}f. Dziedzinę czasami nazywa się zbiorem argumentów funkcji f. Przeciwdziedzinę nazywa się czasem zbiorem wartości funkcji. Każdy element x zbioru X nazywa się argumentem funkcji. Każdy element y=f(x) nazywa się wartością funkcji.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo stworzenie funkcjonalnego narzędzia - aplikacji sporządzającej wykresy funkcji.
Ocena bardzo dobra: Uczeń samodzielnie sporządza w arkuszu wykres dowolnej funkcji w oparciu o sporządzoną tabelę z argumentami i wartościami. Wartości generuje używając odpowiednich formuł. Używa współczynników /wyrazów wolnych.Formatuje oś wykresu, zmienia zakres danych, skalę.
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą sporządza w arkuszu wykres dowolnej funkcji w oparciu o sporządzoną tabelę z argumentami i wartościami. Wartości generuje używając odpowiednich formuł. Używa współczynników /wyrazów wolnych.Formatuje oś wykresu, zmienia zakres danych, skalę.
Ocena dostatecznaUczeń z niewielką pomocą sporządza w arkuszu wykres dowolnej funkcji w oparciu o sporządzoną tabelę z argumentami i wartościami. Wartości generuje używając odpowiednich formuł. Używa współczynników /wyrazów wolnych.
Ocena dopuszczająca Uczeń ze znaczną pomocą, z licznymi błędami sporządza w arkuszu wykres dowolnej funkcji w oparciu o sporządzoną tabelę z argumentami i wartościami. Wartości generuje używając odpowiednich formuł. Używa współczynników /wyrazów wolnych.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński