Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 26
  Wektoryzacja obrazów. Tworzenie grafik wektorowych w oparciu o rastrowe.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wektoryzacja bitmap, rysowanie na kanwie rastrowych wzorów.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo projekty uzgodnione z nauczycielem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń stosuje wektoryzację bitmap, na podstawie prostych grafik rastrowych tworzy wektorowe. Pracuje bez pomocy, z łatwością.
Ocena dobra: Uczeń stosuje wektoryzację bitmap, na podstawie prostych grafik rastrowych tworzy wektorowe. Pracuje z niewielką pomocą.
Ocena dostatecznaUczeń stosuje wektoryzację bitmap, na podstawie prostych grafik rastrowych tworzy proste odpowiedniki wektorowe. Pracuje z pomocą.
Ocena dopuszczająca Uczeń stosuje wektoryzację bitmap. Pracuje z pomocą.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński