Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 21
  Arkusz kalkulacyjny - komputerowe wspomaganie pomiarów, praca na surowych danych.  
             
 

  
           Zakres materiału
Kopiowanie danych z zewnętrznych źródeł i przystosowywanie ich do pracy w Excelu (usuwanie formatowania, niewłaściwych znaków, odstępów itp), zmiana formatu daty, konwersja jednostek za pomocą funkcji, usuwanie zbędnych odstępów, zamiana liter małych na duże i odwrotnie, funkcja Tekst jako kolumny, usuwanie duplikatów, linia trendu i linia średniej, zaokrąglanie, Na wszystkie te zagadnienia znajdziesz odpowiedź w pomocy technicznej Microsoft.

Co na najbliższych lekcjach
Na najbliższych lekcjach zajmiemy się rozwiązywaniem różnych praktycznych problemów opartych na analizie surowych danych (z zewnętrznych źródeł), przetwarzaniu ich w arkuszu kalkulacyjnym. Nauczyciel udostępni dane/źródła, będziemy je przystosowywać do pracy w arkuszu kalkulacyjnym i pracować nad tymi danymi.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń tworzy rozbudowany projekt (wykorzystujący umiejętności podane na dzisiejszej lekcji) będący atrakcyjnym narzędziem użytkowym, wychodzącym poza ramy teoretycznej pracy.
Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawnie tworzy poprawny projekt (może korzystać z pomocy Microsoft) wykorzystując umiejętności z lekcji.
Ocena dobra: Uczeń sprawnie tworzy poprawny projekt (może korzystać z pomocy Microsoft) wykorzystując umiejętności z lekcji. Potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy poprawny projekt (może korzystać z pomocy Microsoft) wykorzystując umiejętności z lekcji. Potrzebuje pomocy nauczyciela, nie jest wstanie sobie poradzić z pomocą Microsoft..
Ocena dopuszczająca Uczeń pobieżnie zna zagadnienia z dzisiejszej lekcji, z znaczną pomocą nauczyciela dokonuje prostej analizy pobranych danych.
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński