Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 14
  Grafika i druk 3D  
             
 

  
           Zakres materiału
Tworzenie obiektu z kilku innych. Skalowanie, wyciąganie, dodawanie geometrii, usuwanie, dodawanie krawędzi,Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Poza wymaganiami na ocenę celującą - uczeń sam przygotowuje tutoriale dotyczące dzisiejszej lekcji, wydruków 3D, prezentacje dokumentujące pracę z drukarkami 3D.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy zaawansowane figury geometryczne bez pomocy nauczyciela, bez problemów i pomyłek.
Ocena dobra: Uczeń tworzy zaawansowane figury geometryczne bez większej pomocy nauczyciela, bez większych problemów, z niewielkimi pomyłkami.
Ocena dostateczna Uczeń tworzy zaawansowane figury geometryczne z pomocą nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy złożone figury geometryczne ze znaczną pomocą nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński