Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 17
  Arkusz kalkulacyjny - wykresy geograficzne.  
             
 

  
           Zakres materiału
Tworzenie wykresów geograficznych w arkuszach Google.

Tematyka zajęć
Cały zakres wiadomości, instruktaż znajduje się na stronie pomocy Google: kliknij tutaj
W tym tutorialu jest przykład, można go skopiować dla własnych potrzeb (ja to zrobiłem u siebie i udostępniłem wszystkim bez prawa do edycji): kliknij tutaj by zobaczyć przykład
Podobne możliwości daje arkusz kalkulacyjny Excel - będziemy je poznawali na innych zajęciach.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo - należy wykonać wykres w oparciu o zaawansowane dane z dowolnej bazy - GUS itp.
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi tworzyć w arkuszu Google wykresy geograficzne - tradycyjne, ze znacznikami. Zmienia mapy (Świat/kontynenty). Formatuje wykres, także w zakresie wizualizacji danych. Sprawnie pozyskuje dane z źródeł internetowych.
Ocena dobra: Uczeń potrafi tworzyć w arkuszu Google wykresy geograficzne - tradycyjne, ze znacznikami. Zmienia mapy (Świat/kontynenty). Formatuje wykres, także w zakresie wizualizacji danych. Pozyskuje dane z źródeł internetowych. Korzysta z niewielkiej pomocy i niewielkiego dodatkowego czasu.
Ocena dostatecznaUczeń potrafi tworzyć w arkuszu Google wykresy geograficzne - tradycyjne, ze znacznikami. Zmienia mapy (Świat/kontynenty). Pozyskuje dane z źródeł internetowych. Korzysta z pomocy i dodatkowego czasu.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi tworzyć w arkuszu Google wykresy geograficzne - tradycyjne, ze znacznikami. Zmienia mapy (Świat/kontynenty). Korzysta ze znacznej pomocy i dodatkowego czasu.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński