Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 7
  Cyfrowe usługi.  
             
 

  
           Zakres materiału
Portal gov.pl. Usługa myObywatel. Rejestr PESEL. Rejestr dowodów osobistych. Internetowe Konto Pacjenta. Erecepta. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Profil zaufany, podpis elektroniczny. Wykluczenie cyfrowe. Aplikacje dla osób z trudnościami z widzeniem, z niepełnosprawnością. Sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Cyfra i suma kontrolna.

Co na lekcji
Wykonujemy grupowe prace na temat powyższych zagadnień w aplikacji Genially.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Ocenie podlega wykonana prezentacja - w wypadku tej oceny jest to projekt spełniający warunki ogólnodostępnej publikacji edukacyjnej.
Ocena bardzo dobra: Ocenie podlega wykonana prezentacja - w wypadku tej oceny jest to projekt spełniający warunki publikacji szkolnej.
Ocena dobra: Ocenie podlega wykonana prezentacja - w wypadku tej oceny jest to projekt spełniający warunki publikacji klasowej.
Ocena dostatecznaOcenie podlega wykonana prezentacja - w wypadku tej oceny jest to projekt ma ograniczoną funkcjonalność i wartość prezentacyjną, pokazuje podstawową wiedzę autorów.
Ocena dopuszczająca Ocenie podlega wykonana prezentacja - w wypadku tej oceny jest to projekt ma znikomą i wartość funkcjonalność prezentacyjną, pokazuje podstawową wiedzę autorów.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński