Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 17
  Inteligentne urządzenia. Projekt grupowy.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zagadnienia do pracy nad prezentacjami grupowymi - sztuczna inteligencja, internet rzeczy, detekcja ruchu, aplikacje prozdrowotne, asystent Google.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na celującą ale dodatkowo posiłkowanie się dokumentacją rzeczywistego wykorzystania urządzeń, o których mowa.
Ocena bardzo dobra: Prezentacja w programie Powerpoint lub Genially wyczerpująca w pełni podane zagadnienia - równomierne rozłożenie pracy w grupie i bardzo dobra współpraca, prezentacja estetyczna i przejrzysta z zachowaniem zasad tworzenia prezentacji. Brak pomocy nauczyciela.
Ocena dobra: Prezentacja w programie Powerpoint lub Genially wyczerpująca podane zagadnienia - w miarę równomierne rozłożenie pracy w grupie i dobra współpraca, prezentacja przejrzysta z zachowaniem zasad tworzenia prezentacji. Minimalna pomoc nauczyciela.
Ocena dostatecznaPrezentacja w programie Powerpoint lub Genially częściowo wyczerpująca podane zagadnienia - nierównomierne rozłożenie pracy w grupie i nienajlepsza współpraca, prezentacja przejrzysta z zachowaniem zasad tworzenia prezentacji. Pomoc nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Prezentacja w programie Powerpoint lub Genially częściowo wyczerpująca podane zagadnienia - nierównomierne rozłożenie pracy w grupie, zła współpraca, konieczność ingerencji nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński