Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 
   
    Lekcja 28
  Arkusz kalkulacyjny Excel. Funkcje z kategorii Data i godzina.  
             
 

  
           Zakres materiału
Funkcje - czas, cza.wartość, część roku, data, data.wartość, dni.360, dni.robocze, dzień, dzień.roboczy, dzień.tygodnia, dziś, godzina, miesiąc, minuta, nr.ser.daty, num.tyf, rok, sekunda, teraz.

Metoda pracy
Dzielimy się na grupy, każda grupa otrzymuje przydział funkcji do rozpracowania. Na podstawie pomocy Microsoft każda grupa opracowuje krótkie wystąpienie (wykorzystanie rzutnika multimedialnego) pokazujące istotę, sens i przykładowe zastosowanie wybranych funkcji.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę celującą, dodatkowo stworzenie tutoriali w postaci filmu.
Ocena bardzo dobra: Wyczerpująco zreferowanie wszystkich wybranych funkcji. Pokazanie czytelne sposobu zastosowania funkcji, zasady działania i podanie konkretnego przykładu, w którym można daną funkcję zastosować. Prezentacja spójna, zwięzła, konkretna.
Ocena dobra: Wyczerpująco zreferowanie większość wybranych funkcji. Pokazanie w miarę czytelnie sposobu zastosowania funkcji, zasady działania i podanie konkretnego przykładu, w którym można daną funkcję zastosować. Prezentacja w miarę spójna, zwięzła, konkretna.
Ocena dostatecznaZreferowanie części wybranych funkcji. Pokazanie sposobu zastosowania funkcji, zasady działania i podanie konkretnego przykładu, w którym można daną funkcję zastosować. Prezentacja pozostawia wiele do życzenia, nie jest spójna, jest niekonkretna.
Ocena dopuszczająca Zreferowanie części wybranych funkcji. Pokazanie sposobu zastosowania funkcji, zasady działania. Prezentacja pozostawia wiele do życzenia, nie jest spójna, jest niekonkretna.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński