Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 21
  Powtórzenie wiadomości z edytora tekstów.  
             
 

  
           Zakres materiału
Poprawne formatowanie dokumentów tekstowych. Unikanie najczęstszych błędów edytorskich.  
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo przygotowanie tutorialu dotyczącego podanych treści.
Ocena bardzo dobra: Uczeń bezbłędnie i biegle edytuje dokumenty tekstowe (brak podwójnych spacji, nieprawidłowych odstępów, spacji przed znakami interpunkcyjnymi itp). Prawidłowo używa spisu treści, formatuje nagłówki, zachowuje konsekwencję w stosowaniu wcięć akapitowych, stosuje podziały strony, zmienia interlinię, odstępy między akapitami, listy numerowane i punktowane. Porównuje dwa dokumenty i odnajduje zmiany w różnych wersjach. Używa komentarzy, śledzi zmiany w dokumencie.
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą Microsoft edytuje dokumenty tekstowe (brak podwójnych spacji, nieprawidłowych odstępów, spacji przed znakami interpunkcyjnymi itp). Prawidłowo używa spisu treści, formatuje nagłówki, zachowuje konsekwencję w stosowaniu wcięć akapitowych, stosuje podziały strony, zmienia interlinię, odstępy między akapitami, listy numerowane i punktowane. Porównuje dwa dokumenty i odnajduje zmiany w różnych wersjach. Używa komentarzy, śledzi zmiany w dokumencie.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą nauczyciela i Microsoft edytuje dokumenty tekstowe (brak podwójnych spacji, nieprawidłowych odstępów, spacji przed znakami interpunkcyjnymi itp). Prawidłowo używa spisu treści, formatuje nagłówki, zachowuje konsekwencję w stosowaniu wcięć akapitowych, stosuje podziały strony, zmienia interlinię, odstępy między akapitami, listy numerowane i punktowane. Porównuje dwa dokumenty i odnajduje zmiany w różnych wersjach.
Ocena dopuszczająca Uczeń ze znaczną pomocą nauczyciela i Microsoft edytuje dokumenty tekstowe (brak podwójnych spacji, nieprawidłowych odstępów, spacji przed znakami interpunkcyjnymi itp). Prawidłowo używa spisu treści, formatuje nagłówki, zmienia interlinię, odstępy między akapitami, listy numerowane i punktowane. Porównuje dwa dokumenty i odnajduje zmiany w różnych wersjach.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński