Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 27
  Arkusz kalkulacyjny. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lat.  
             
 

  
           Zakres materiału
Tabele przestawne. Funkcje jeżeli (także zagnieżdżone), maksymalna, minimalna, autosuma, podstawowe operacja matematyczne. Zapis pierwiastków, potęg. Różne formaty liczb. Działania na datach. Formatowanie warunkowe. Różne typy wykresów. Formatowanie wykresów. Listy, adresowanie bezwzględne. Reguły poprawności. Formatowanie warunkowe.

Na zajęciach powtórzymy wiadomości pozyskane z arkusza kalkulacyjnego w poprzednich latach. Będziemy wykonywać ćwiczenia podane przez nauczyciela, które sprawdzą naszą wiedzę. W każdym wypadku możemy wspomagać się zasobami sieci Internet - pomocą Mocrosoft a także lekcjami z poprzednich lat.
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń tworzy własny, bardziej rozbudowany projekt wykorzystując wszystkie powtarzane zagadnienia na lekcji.
Ocena bardzo dobra: Uczeń pracując w grupie tworzy projekt (zadany przez nauczyciela) wykorzystujący wszystkie podane na lekcji zagadnienia. Może korzystać z pomocy Microsoft ale tak, by nie ograniczało to znacząco tępa jego pracy.
Ocena dobra: Uczeń pracując w grupie tworzy projekt (zadany przez nauczyciela) wykorzystujący większość podane na lekcji zagadnienia. Może korzystać z pomocy Microsoft.
Ocena dostatecznaUczeń pracując w grupie tworzy projekt (zadany przez nauczyciela) wykorzystujący większość podane na lekcji zagadnienia. Nie potrafi efektywnie korzystać z pomocy Microsoft - potrzebuje bezpośredniej pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń pracując w grupie tworzy projekt (zadany przez nauczyciela) wykorzystujący część podanych na lekcji zagadnień. Nie potrafi efektywnie korzystać z pomocy Microsoft - potrzebuje znacznej, bezpośredniej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński