Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 13
  Przygotowanie projektu grupowego.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zarówno w liceum jak i w szkole podstawowej poznałeś już wiele lekcji dotyczących programowania w Python. Obecnie zajmiemy się tworzeniem bardziej zaawansowanych programów wykonanych w tym środowisku. Podzielicie się na grupy cztero- trzy osobowe i przez najbliższe lekcje będziecie pracować nad Waszymi programami. Dziś ustalimy przeznaczenie programów.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: tekst
Ocena bardzo dobra: Program wykorzystuje wszystkie poznane do tej pory w LO konstrukcje programistyczne, są one zastosowane w pełni poprawnie i a ich użycie jest merytorycznie uzasadnione. Program działa bez błędów, jest funkcjonalny, przystępny. Praca w zespole układa się bardzo dobrze, równomiernie rozłożona, bez pomocy nauczyciela (dopuszczalne doradztwo).
Ocena dobra: Program wykorzystuje prawie wszystkie poznane do tej pory w LO konstrukcje programistyczne, są one zastosowane poprawnie i a ich użycie jest merytorycznie uzasadnione. Program działa bez większych błędów, jest funkcjonalny, w miarę przystępny. Praca w zespole układa się dobrze, w miarę równomiernie rozłożona, z niewielką pomocą nauczyciela (dopuszczalne doradztwo).
Ocena dostatecznaProgram wykorzystuje część poznanych do tej pory w LO konstrukcji programistycznych. Błędy w programie, trudności w działaniu. Praca w zespole układa się nie najlepiej, konieczna pomoc nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Program wykorzystuje niewielką część poznanych do tej pory w LO konstrukcji programistycznych. Błędy w programie, trudności w działaniu. Brak współpracy w zespole, konieczna pomoc nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński