Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 24
  Program PHPMyAdmin i podstawowe zapytania SQL.  
             
 

  
           Zakres materiału
Logowanie do aplikacji PHPMyAdmin. Tworzenie tabeli. Różne typy kolumn. Dodawania indeksu. Usuwanie tabeli. Eksport i import tabel. Podgląd zapytań SQL. Parametr AUTO_INCREMENT.

Wstęp, po co się tego uczymy?
Bazy danych SQL są podstawą serwisów społecznościowych, wszelkich serwisów przechowujących dane użytkowników, internetowych encyklopedii itp. Jest to niezwykle rozwojowa, perspektywiczna dziedzina informatyki i jeden z kroków do zostania programistą stron WWW - nie tych bazujących wyłącznie na prostym HTML, ale witryn dynamicznych, zawierających zaawansowane aplikacje sieciowe. Allegro, Blablacar, Jakdojadę, Facebook - to wszystko serwisy, za którymi stoi sukces kreatywnych twórców - programistów, którzy mieli pomysł na sukces i go wykorzystali.
Na tej lekcji uczymy się o bazach danych znajdujących się na serwerach internetowych. Z tych baz będą mogły korzystać strony WWW jak i aplikacje mobilne. Baza danych składa się z tabel, te natomiast zbudowane są z kolumn

Logowanie
Adres strony, na której znajduje się baza danych zarządzana z poziomu programu PHPMyAdmin, login i hasło znajdują się w Twojej skrzynce pocztowej niniejszej Platformy. Hasło może zmienić tylko administrator, loginu nie można zmienić.

Rzut oka na interfejs programu PHPMyAdmin
Po lewej stronie masz panel, w którym będą wyświetlane utworzone tabele. Przy pierwszym logowaniu nie będziesz miał żadnych tabel, więc w tym panelu znajdziesz wyłącznie nazwę Twojej bazy danych. Klikając na tę nazwę możesz rozpocząć proces tworzenia pierwszej tabeli. Możesz też wczytać tabelę z Twojego komputera poprzez zakładkę "Importuj". Przykładowa tabela do importu znajduje się pod przyciskiem "przesyłka" lub tutaj. Jako ciekawostkę podamy, że jest to tabela z niniejszej Platformy, w której są przechowywane pozycje menu stron internetowych utworzonych na tutejszym CMS-sie.

Ćwiczenie
Pobierz na dysk twardy Twojego komputera powyższy plik, a następnie zaimportuj go do bazy danych w programie PHPMyAdmin. Znajdź w programie miejsce, gdzie można usunąć z dodanej tabeli dane lub dane z tabelą.

Tworzenie tabel
By utworzyć nową tabelę, klikamy na nazwę bazy danych w panelu po lewej stronie; w polu "nazwa" dodajemy nazwę, w polu obok dodajemy szacowaną liczbę kolumn w tabeli. Pamiętaj, by nazwa tabeli i nazwy kolumn nie zaczynały się od liczby, nie zawierały spacji ani znaków diakrytycznych.
Dodaj nazwy poszczególnych kolumn. Uwaga! Dobrym zwyczajem jest dodanie jako pierwszej kolumny z numerami wierszy i nadanie tej kolumnie atrybutu A_I (zaznacz to pole). Wówczas kolejne wiersze będą automatycznie otrzymywać kolejne numery, co ułatwi organizację danych.
Pamiętaj - mamy różne typy danych i w zależności od tego wybieramy różne typy kolumny: int dla liczb całkowitych, text dla tekstu, date dla daty, time dla czasu itd. O ile zapis liczb w kolumnie typu text jest możliwy (choć jest złym rozwiązaniem), o tyle odwrotna kombinacja już nie.
Podczas dodawania kolumn można przypisać do danej kolumny Indeks, dzięki któremu zarządzanie dużą tabelą będzie bardziej ekonomiczne.

Modyfikowanie istniejącej tabeli
Istniejącą tabelę można modyfikować w programie PHPMyAdmin. Możesz usuwać poszczególne wiersze, sortować tabelę, edytować poszczególne pola.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę bardzo dobrą + dodatkowe zadanie domowe wyznaczone przez nauczyciela (stworzenie wskazanych tabel w bazie danych).
Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawnie loguje się do serwisu PHPMyAdmin, samodzielnie tworzy tabele znając różne typy kolumn (czas, data, liczba całkowita, tekst), importuje plik z gotową tabelą, dokonuje eksportu, usuwa całą tabelę, opróżnia ją, zmienia jej nazwę, usuwa poszczególne wiersze, zmienia typ kolumny, wie, czym jest indeks i go stosuje, stosuje atrybut AUTO_INCREMENT. Wszystkie operacje wykonuje sprawnie sprawnie.
Ocena dobra: Uczeń loguje się do serwisu PHPMyAdmin, samodzielnie tworzy tabele znając różne typy kolumn (czas, data, liczba całkowita, tekst), importuje plik z gotową tabelą, usuwa całą tabelę, opróżnia ją, usuwa poszczególne wiersze, zmienia typ kolumny, wie, czym jest indeks i go stosuje, stosuje atrybut AUTO_INCREMENT.
Ocena dostateczna Uczeń loguje się do serwisu PHPMyAdmin, z pomocą nauczyciela tworzy tabele znając różne typy kolumn (czas, data, liczba całkowita, tekst), importuje plik z gotową tabelą, usuwa całą tabelę, usuwa poszczególne wiersze, zmienia typ kolumny, stosuje atrybut AUTO_INCREMENT.
Ocena dopuszczająca Uczeń z trudnościami loguje się do serwisu PHPMyAdmin, z pomocą nauczyciela tworzy tabele, importuje plik z gotową tabelą, stosuje atrybut AUTO_INCREMENT.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński