Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |23|  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 23
  Podstawowe zapytania SQL przesyłane poprzez stronę WWW.  
             
 

  
           Zakres materiału
Budowa skryptu strony internetowej: łączenie z bazą danych, tworzenie tabel, przesyłanie danych do bazy, wyświetlanie danych.

Praktyczne zastosowanie bazy danych przechowywanej na serwerze
Bazy danych SQL obsługiwane przez aplikację MyAdmin nie miałyby praktycznego zastosowania, gdyby nie dynamiczne strony WWW, które komunikują się z tymi bazami, pobierają z nich dane, zapisują je lub je modyfikują. Strona taka napisana jest nie tylko w popularnym języku HTML. Przede wszystkim zawiera skrypty PHP (możesz poznać podstawy tego języka w lekcjach SP - poniżej lub powtórzyć je, jeżeli nie chodziłeś do naszych Szkół)

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6

a także zapytania SQL umożliwiające zarządzanie bazą danych.

Przykład
Oto przykład pliku strony WWW, który możesz pobrać i prześledzić jego działanie.
Postępuj w następujący sposób:
1. Skrypt zapisz w notatniku. Pamiętaj, by zmienić nazwę użytkownika bazy danych i hasło!!!!!
2. Otwórz zakładkę "Moja strona" / "ładowanie pliku PHP".
3. Załaduj plik.
4. Zobacz podgląd strony.

Uwaga - skrypt wykona się wyłącznie po załadowaniu na serwer, nie zadziała na dysku twardym Twojego komputera (chyba, że miałbyś zainstalowane specjalne oprogramowanie).

Opis skryptu
Na początku mamy procedurę łączenia z bazą danych. Tutaj trzeba uzupełnić swoje dane dostępowe.

Następnie mamy formularz zakładania konta, który jest napisany wyłącznie w HTML. To jakby port lotniczy, z którego odlatują "samoloty" transportujące dane do serwera. Opis takiego formularza znajdziesz w jednej z lekcji podanej powyżej, realizowanej w SP.
Następnie pojawia się procedura tworzenia tabeli w bazie danych (gdyby jej jeszcze nie było). To ta sama operacja, którą wykonywałeś w programie MyAdmin, tyle że w formie tekstowej.
Kolejny element, to dodawanie danych do bazy, które zostały przesłane z formularza.
Ostatni element to wyświetlanie dodanych do tabeli danych.
To najprostszy schemat pokazujący, jak działają potężne serwisy społecznościowe takie jak np. Facebook.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania na ocenę BDB, jednocześnie uczeń zna składnie PHP, MySQL i potrafi z niewielką pomocą zewnętrznych zasobów zbudować skrypt dodający konta do bazy danych i wyświetlający jej zasoby.
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi pobrać dołączony plik strony WWW, podmienić w nim swoje dane dostępowe do bazy danych i załadować tenże plik na podstronę platformy. Opisuje samodzielnie poszczególne elementy skryptu bez konieczności znajomości składni.
Ocena dobra: Uczeń potrafi pobrać dołączony plik strony WWW, podmienić w nim swoje dane dostępowe do bazy danych i załadować tenże plik na podstronę platformy. Opisuje samodzielnie poszczególne elementy skryptu bez konieczności znajomości składni, korzystając z zewnętrznej pomocy (tutoriale WWW)
Ocena dostatecznaUczeń potrafi pobrać dołączony plik strony WWW, podmienić w nim swoje dane dostępowe do bazy danych i załadować tenże plik na podstronę platformy. Opisuje z pomocą nauczyciela niektóre elementy skryptu bez konieczności znajomości składni.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi pobrać dołączony plik strony WWW, podmienić w nim swoje dane dostępowe do bazy danych i załadować tenże plik na podstronę platformy. Opisuje z pomocą nauczyciela ogólne działanie skryptu, wszelkie czynności sprawiają mu dużą trudność.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |23|  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński