Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 27
  Proste pętle w języku PHP.  
             
 

  
           Zakres materiału
Proste pętle w języku PHP (while).

Ułatwiamy sobie życie
Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy wyświetlić ciąg znaków od 1 do 10000. Oczywiście do pracowitych świat należy, ale czas to pieniądz i nie będziemy go marnować na bezmyślne klepanie suchego ciągu liczb. Pomoże nam oczywiście PHP!

Pętla w PHP
Omówiony przykład masz pod spodem, tu dodatkowo go objaśniamy. Jeżeli mamy wyświetlić jakiś ciąg liczb, np.od 1 do 10000, przypisujemy naszej zmiennej wartość 0.

Stawiamy warunek: dopóki nasza zmienna jest mniejsza od 10000, wykonuj następujące rozkazy: dodaj do tej zmiennej 1 i wyświetl ją po dodaniu. Program za każdym razem sprawdza warunek, zwiększa wartość zmiennej o jeden i wyświetla zwiększoną wartość. Poniżej masz odpowiedni kod z komentarzami:Zauważ, że warunek pętli zamknięty jest w nawiasach okrągłych, a część wykonywana cyklicznie w pętli zamknięta jest nawiasami klamerkowymi.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń we własnym zakresie zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające mu zbudowanie w php pięciokolumnowej tabeli, która automatycznie wyświetli 100 wierszy. W pierwszej kolumnie ma być numer wiersza (do 1 do 100). W kolejnych kolumnach mają być pusto.
Ocena bardzo dobra: Uczeń z łatwością tworzy pętlę w języku PHP wyświetlającą ciąg liczb zwiększających się o 1 lub dowolną inną liczbę. tekst
Ocena dobra: Uczeń potrafi poprawnie zbudować pętlę w języku PHP.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą niniejszej lekcji buduje pętlę w PHP i objaśnia jej działanie.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela buduje pętlę w PHP, popełnia błędy i ma duże trudności z wykonaniem zadania.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński