Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 7|1|  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 1
  Lekcja organizacyjna.  
             
 

  
           Wprowadzenie
Witajcie w klasie siódmej!
Krótko o sprawach organizacyjnych - Link - każdy zapoznaje się z nim i go przestrzega. Jego skrót znajduje się poniżej:

1. W pracowni zachowujemy się spokojnie, nie biegamy uważając na sprzęt.
2. Przed pracą sprawdzamy nasze stanowisko i zgłaszamy nauczycielowi wszelkie zauważone usterki.
3. Nie pijemy i nie jemy w pracowni, nie wnosimy też picia i jedzenia.
4. Pilnujemy, by mieć czyste i odtłuszczone ręce.
5. Nie instalujemy bez zgody nauczyciela żadnego oprogramowania.
6. Nie łamiemy praw autorskich.
7. Nie wchodzimy na strony internetowe bez zgody nauczyciela.
8. Nie odwiedzamy niewłaściwych stron, łamiących prawo lub podstawowe zasady etyki.
9. Po zajęciach należy się wylogować.
10. Nie dokonujemy zmian w konfiguracji sprzętu i programów.

Materiały na lekcje i karta informacyjna
Materiały na lekcje i karta informacyjna znajdują się na niniejszej platformie w zakładce Lekcje (w tabelce).
Wymagania dotyczące konkretnych lekcji znajdują się pod tymi lekcjami, na Platformie. Wymagania ogólne na ocenę celującą (ocena śródroczna i końcoworoczna) to spełnienie jednego z poniższych kryteriów: średnia ocen 5,75, osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych i innych podobnych rangą (tytuł laureata, finalisty) realizacja dodatkowego programu nauczania uzgodnionego w kontakcie z nauczycielem.

Platforma edukacyjna i inne narzędzia
Każdy uczeń ma dostęp do niniejszej platformy i otrzymuje na pierwszych zajęciach dane dostępowe. Jest to przede wszystkim odpowiednik podręcznika z dodawanymi materiałami.
Każdy uczeń dostanie też dane dostępowe do szkolnego konta Google - będziemy korzystali z funkcjonalności G Suite i innych rozwiązań oferowanych przez ten serwis. Może się też zdarzyć, że będziemy korzystać z narzędzi dziennika Librus (E-nauczanie).

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
Uwaga- treści lekcji organizacyjnej z natury rzeczy nie są przedmiotem odpytywania, sprawdzianów itp., jednak ich przyswojenie może rzutować na późniejsze oceny po klasycznych lekcjach.


Wszystkie lekcje z tego kursu: |1|  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński