Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 13
  Program VSDC - wprowadzenie.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wprowadzenie do programu. Istota nieliniowych programów do obróbki wideo. Tworzenie projektu. Import filmów. Zakładka Editor. Cięcia filmów. Rozdzielenie audio od wideo. Linia czasu. Kadrowanie całego filmu. Obracanie filmów. Zmiana kolejności warstw. Ukrywanie warstw. Export filmu.

Poniżej masz dwa filmy - pierwszy jest wstępem do zagadnienia, drugi odnosi się już do funkcji programu.


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń wykona rozbudowane materiały multimedialne wykorzystane w prezentacji na galę w kinie Kijów na zakończenie roku.
Ocena bardzo dobra: Uczeń otwiera program, tworzy projekt i go zapisuje, importuje i eksportuje filmy, korzysta z zakładki Editor. Dokonuje cięć w filmach. Rozdziela audio od wideo. Korzysta z linii czasu. Stosuje kadrowanie całego filmu. Stosuje obrót filmów, zmianę kolejności warstw. Ukrywa warstwy. tekst
Ocena dobra: Uczeń otwiera program, tworzy projekt i go zapisuje, importuje i eksportuje filmy, korzysta z zakładki Editor. Dokonuje cięć w filmach. Rozdziela audio od wideo. Korzysta z linii czasu. Stosuje kadrowanie całego filmu. Stosuje obrót filmów, zmianę kolejności warstw. Ukrywa warstwy. Potrzebuje niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń otwiera program, tworzy projekt i go zapisuje, importuje i eksportuje filmy, korzysta z zakładki Editor. Dokonuje cięć w filmach. Rozdziela audio od wideo. Korzysta z linii czasu. Stosuje obrót filmów. Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń otwiera program, tworzy projekt i go zapisuje, importuje i eksportuje filmy, korzysta z zakładki Editor. Dokonuje cięć w filmach. Korzysta z linii czasu. Potrzebuje znaczącej pomocy nauczyciela.


1. Otworzyć program VSDC.
2. Zaimportować podany przez nauczyciela film.
3. Trzeba będzie odwrócić film, bo będzie do góry nogami.
4. Wyciąć ze środka fragment podany przez nauczyciela (fragment z baranami).
5. Wykadrować dowolnie film.
6. Usunąć z filmu dźwięk i dodać muzykę, którą podeśle nauczyciel.
7. Na początku trzeba będzie dodać jakiś opis tekstowy.
8. Na szóstkę - stworzenie filmu, gdzie Wy będziecie nagrani na green screen - umiejętność wycinania tego tła.

podkład:
link
film:
link


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  |13|  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński