Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

Informatyka Klasa 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 12
  Program Gimp. Kanały i maski.  
             
 

  
           Zakres materiału
Włączanie widoku kanałów. Ukrywanie kanałów, wyłączanie kanałów z edycji. Podstawy dotyczące masek.

Pomoce, wyjaśnienia
Informacje dotyczące kanałów:

Informacje dotyczące maski (uwaga - obowiązuje materiał z filmu zo piątej minuty i 27 sekundy!).


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń tworzy zbiorczą prezentację zawierającą treści z obu filmów prezentowanych powyżej (drugi film - treści do momentu czasu 5:30).
Ocena bardzo dobra: Uczeń otwiera zakładkę z kanałami. Ukrywa kanały. Wie, jak zmieniać będzie się kolor biały w miarę ukrywania poszczególnych kanałów. Dodaje maskę, stosuje ją, urywa i odkrywa. Stosuje maskę w praktyce w przykładach podobnych do tego z filmu.
Ocena dobra: Uczeń otwiera zakładkę z kanałami. Ukrywa kanały. Wie, jak zmieniać będzie się kolor biały w miarę ukrywania poszczególnych kanałów. Dodaje maskę, stosuje ją, urywa i odkrywa. Stosuje maskę w praktyce w przykładach podobnych do tego z filmu. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń otwiera zakładkę z kanałami. Ukrywa kanały. Pobieżnie wie, jak zmieniać będzie się kolor biały w miarę ukrywania poszczególnych kanałów. Dodaje maskę, stosuje ją, urywa i odkrywa. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń otwiera zakładkę z kanałami. Ukrywa kanały. Wie, do czego służą maski. Korzysta z pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński