Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 
   
    Lekcja 29
  Systemy Windows.  
             
 

  
           Zakres materiału
Menedżer zadań/aplikacje, procesy. Msconfig. Klawisze skrótu. Odwieszanie, resetowanie, wyłączanie komputera.

Menedżer zadań
Menedżer wyświetla działające programy, które są aktualnie uruchomione. Menedżer zadań umożliwia zamknięcie tych programów, gdy nie odpowiadają (zawiesiły się).

Po naciśnięciu klawiszy alt+ctrl+del pojawia się możliwość uruchomienia Menadżera zadań (można też kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek zadań i wybrać polecenie "Uruchom menedżera zadań" lub kombinacją klawiszy ctrl+shift+del.

Pierwsza karta (Aplikacje) to lista uruchomionych programów. Możesz wybrany program z listy zaznaczyć kilknięciem i zamknąć przyciskiem "Zakończ zadanie". bardziej skutecznym sposobem zamknięcia nieodpowiadającego programu jest skorzystanie z kolejnej karty "Procesy" (również klikamy na wybrany proces i klikamy przycisk na dole- "Zakończ proces". Proces to wykonujący się program. Na liście w menedżerze zadań mamy podane jak dużo pamięci RAM i możliwości procesora zużywa dany proces, jest to dla nas wskazówka, co w systemie powoduje spowolnienie w jego pracy. Pamiętaj, by zaznaczyć opcję "Pokaż procesy wszystkich użytkowników". Karta "Wydajność" pokazuje użycie procesora i pamięci RAM.

Msconfig
Msconfig to program systemowy, który wprowadza zmiany w konfiguracji uruchomiania systemu. By go uruchomić, kliknij na przycisk "Start/uruchom" i wpisz Msconfig. Nas w tym momencie interesuje tylko karta "uruchomianie". Jest tu lista wszystkich programów, które uruchomiają się przy starcie systemu. Oczywiście część programów bezwzględnie powinna się uruchomiać podczas włączania Windowsa (program antywirusowy), ale część robi to bez większej potrzeby (podczas instalacji różnych programów mogliśmy nieświadomie zgodzić się na zapisanie danego programu do tej listy). Możemy teraz pousuwać niechciane programy z tej listy, nie będą spowalniać systemu po jego włączeniu i w trakcie pracy.

Odwieszanie, resetowanie, wyłączanie komputera.
1. Najbardziej poprawnym sposobem zamknięcia programu jest użycie kombinacji klawiszy alt+F4, naciśnięcie czerwonego znaku "x" w prawym górnym rogu lub wykonanie innej operacji zalecanej przez producenta danego programu.
2. Jeżeli jednak program nie reaguje, to jest "nie odpowiada" ("zawiesił się") to kolejnym zalecanym krokiem jest po prostu poczekać. Może dana aplikacja po prostu potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania.
3. Jeżeli dany program mimo dłuższej przerwy odmawia współpracy, postępujemy jak podano powyżej ("zakończ proces").
4. Jednak nie tylko programy zawieszają się. Odmówić posłuszeństwa może sam system operacyjny, wówczas być może nie będziemy wstanie nawet ruszyć kursorem myszy. Czasem należy system zresetować. Służy do tego mniejszy przycisk na obudowie komputera. Operacja jest dla systemu brutalna, ale wielką przesadą jest twierdzenie, że może doprowadzić do uszkodzeń fizycznych czy systemowych. Przede wszystkim możemy utracić niezapisane przed resetem dane z używanych w momencie resetu programów.
5. Zdarza się, że jest tak źle, że przycisk reset też nie działa. Wówczas przytrzymujemy wciśnięty przycisk Power aż do momentu, jak komputer się wyłączy. Gdyby to nie działało, to można jeszcze wyłączyć kabel z sieci, a z laptopa wyjąć baterię.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Tak jak na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo przygotowuje prezentację na temat działania innego systemu operacyjnego.
Ocena bardzo dobra: Uczeń uruchomia menedżera zadań i zna jego zastosowanie, z jego pomocą zamyka programy i procesy. Pokazuje wykres użycia procesora i pamięci RAM. Uruchomia narzędzie MSconfig i zna jego zastosowanie, usuwa z listy uruchomianych programów wybrane. Szacuje, które programy używają najwięcej pamięci RAM i najbardziej obciążają procesor. Wie, jak poradzić sobie w sytuacjach, jak zawieszają się programy i system. Zna kilka programów użytkowych na stałe wbudowanych do systemu Windows.
Ocena dobra: Uczeń uruchomia menedżera zadań i zna jego zastosowanie, z jego pomocą zamyka programy i procesy. Pokazuje wykres użycia procesora i pamięci RAM. Z pomocą tej lekcji uruchomia narzędzie MSconfig i zna jego zastosowanie, usuwa z listy uruchomianych programów wybrane. Wie, jak poradzić sobie w sytuacjach, jak zawieszają się programy i system (korzystając z pomocy zawartej w tej lekcji).
Ocena dostateczna Uczeń uruchomia menedżera zadań, z jego pomocą zamyka programy i procesy. Z pomocą tej lekcji uruchomia narzędzie MSconfig, usuwa z listy uruchomianych programów wybrane. Wie, jak poradzić sobie w sytuacjach, jak zawieszają się programy i system (korzystając z pomocy zawartej w tej lekcji).
Ocena dopuszczająca Uczeń z wydatną pomocą nauczyciela: uruchomia menedżera zadań, z jego pomocą zamyka programy i procesy. Wie, jak poradzić sobie w sytuacjach, jak zawieszają się programy i system (korzystając z pomocy zawartej w tej lekcji).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński