Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 19
  Tworzenie map Google.  
             
 

  
           Zakres materiału
Tworzenie map w serwisie Google. Dodawanie punktów, linii, obszarów. Zmiana nazwy mapy i jej wyglądu. Widok mapy i edycji. Edytowanie punktów. Przesuwanie punktów. Dodawanie zdjęć.

Instruktarz
Mapy Google umożliwiają dodawanie własnych obiektów. Można wręcz powiedzieć, że w serwisie Google możemy tworzyć własne mapy. Oto kilka przykładów pokazujących, jak to narzędzie może być przydatne: możesz utworzyć mapę zabytków w danym państwie, województwie, mieście; możesz utworzyć mapę miejsc, które odwiedziłeś albo chcesz odwiedzić, mapę ze stadionami i innymi obiektami sportowymi, mapę z atrakcjami turystycznymi itp.
Poniżej masz link do samouczka opisującego, jak należy wykonać taką mapę. Znajdziesz w tym samouczku odpowiedzi na zagadnienia zawarte w zakresie materiału do niniejszej lekcji.

Samouczek GoogleKolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczestniczy w zespole projektowym przygotowującym zaawansowaną mapę - np. z obozami szkolnymi, z szkołami STO itp.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy mapy w serwisie Google. Dodaje punkty, linie i kształty, zmienia wygląd mapy i nazwę. Rozróżnia widok mapy i edycji. Edytuje punkty (zmiana ikon, kolorów i opisów), przesuwa punkty. Dodaje zdjęcia. tekst
Ocena dobra: Uczeń tworzy mapy w serwisie Google. Dodaje punkty, linie i kształty, zmienia wygląd mapy i nazwę. Rozróżnia widok mapy i edycji. Edytuje punkty (zmiana ikon, kolorów i opisów), przesuwa punkty. Dodaje zdjęcia. Korzysta z pomocy Samouczka.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy mapy w serwisie Google. Dodaje punkty, linie i kształty, zmienia wygląd mapy i nazwę. Rozróżnia widok mapy i edycji. Dodaje zdjęcia. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy mapy w serwisie Google. Dodaje punkty, linie i kształty, zmienia wygląd mapy i nazwę. Korzysta z wydatnej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński