Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 24
  Język html- tabele.  
             
 

  
           Zakres materiału
Budowa tabel w html- wiersze, kolumny, grubość obramowania.

Instrukcje
Jak zapewne się domyślasz, tabela również tworzona jest w języku HTML za pomocą jego znaczników. Oto jak to działa!

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń z łatwością konstruuje tabele w języku html z większą liczbą kolumn/wierszy. We własnym zakresie poznaje znaczniki scalające kolumny i wiersze.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy tabele w html, zmienia wielkość obramowania. Dopuszczalna niewielka pomoc z notatek zawierających nieopisane znaczniki.
Ocena dobra: Uczeń tworzy tabele w html. Dopuszczalna pomoc z notatek zawierających nieopisane znaczniki.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy tabele w html. Dopuszczalna pomoc z niniejszej lekcji.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy tabele w html. Dopuszczalna pomoc z niniejszej lekcji i nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński