Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 7
  Przygotowanie tutoriali dotyczących atrybutów i ustawień plików.  
             
 

  
           Zakres materiału
Ukrywanie plików i rozszerzeń. Pliki tylko do odczytu. Wyszukiwanie plików. Indeksowanie. Operacje na plikach: przenoszenie, wycinanie, wklejanie, usuwanie, przywracanie. Różne opcje zaznaczania. Eksplorator Windows- widoki, sortowanie. Ścieżka adresu. Archiwizowanie pliku.

Ukrywanie plików
Pliki ukryte to najczęściej ważne pliki systemowe, które nie są pokazywane by nie zostały przypadkowo usunięte bądź też nie przeszkadzały nam w codziennej pracy. By ukryć plik, program czy folder kliknij na nim prawym przyciskiem myszy/właściwości/atrybuty- zaznacz ukryty. Plik po wykonaniu tej operacji powinien zaraz zniknąć nam z oczu. By przeglądać ukryte pliki i foldery w systemie Windows 10, skorzystaj z instrukcji tutaj. instrukcja. W Windowsie 7 otwórz dowolny folder/organizuj/opcje folderów i wyszukiwania/widok/pokaż ukryte pliki, foldery i dyski. Teraz możesz przeglądać ukryte pliki i usunąć atrybut "ukryty".

Ukrywanie rozszerzeń
Ukrywanie rozszerzeń na na celu zapobieganie ich przypadkowemu usunięciu podczas zmieniania nazwy właściwej. W rzeczywistości włączenie tej funkcji czasem utrudnia nam pracę. By zmienić właściwości wyświetlania rozszerzeń, w Windowsie 7 otwórz dowolny folder/organizuj/opcje folderów i wyszukiwania/odznacz lub zaznacz opcję "ukryj rozszerzenia znanych typów plików". W Windowsie 10 postępuje według instrukcji poniżejZabezpieczenie przed zmianami.
By zabezpieczyć plik przed dokonywaniem zmian (uczynić go tylko do odczytu) należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości i w atrybutach zaznaczyć opcję "Tylko do odczytu".

Wyszukiwanie plików
Po otwarciu dowolnego folderu możesz przeszukać jego zawartość wpisując w prawym górnym rogu słowo kluczowe. Wpisując *.* wyszukasz wszystkie pliki o dowolnym rozszerzeniu. Wpisując *.mp3 wyszukasz wszystkie "empetrójki" o dowolnej nazwie. Wpisując słowo "rysunek" wyszukasz wszystkie pliki mające w nazwie to słowo (niezależnie od rozszerzenia). Po kliknięciu na pole wyszukiwania możesz dodać filtr wyszukiwania: uzależnić wyszukiwanie od wielkości szukanych plików i daty modyfikacji.

By w wyszukiwaniach uwzględniać nie tylko nazwy plików, ale także treść plików (posunięcie bardzo spowalniające wyszukiwanie) kliknij w dowolnym otwartym folderze Organizuj/Opcje folderów i wyszukiwania/Wyszukiwanie/Zawsze wyszukuj w nazwach...

Indeksowanie
Indeksowanie to funkcja w nowszych Windowsach polegająca na tym, że system tworzy spis plików. Wyszukuje je nie "grzebie" w plikach lecz w spisie co przyśpiesza wyszukiwanie; czasem jednak ten sposób spowalnia pracę komputera. Jeżeli nie zależy ci na szybkim wyszukiwaniu plików, możesz wyłączyć tę funkcję: klikasz prawym przyciskiem myszy na wybranym dysku/ właściwości/odznaczasz opcję "zezwalaj na indeksowanie...". Opcje indeksowania dostępne są pod taką nazwą w Panelu sterowania- możesz tu wybrać miejsca, które są indeksowane (zaleca się indeksowanie tylko miejsc, gdzie przechowujesz Twoje dane).

Operacje na plikach
Pliki oczywiście można przenosić z jednego folderu do drugiego przeciągając myszką, kopiować, wycinać, usuwać. Usuwane pliki trafiają do kosza, skąd możesz je przywrócić. Pliki usunięte z kosza w dalszym ciągu istnieją, możesz je przywrócić instalując dowolny program do przywracania plików (słowa kluczowe: undelete files). Zaznaczanie plików może odbywać się w prosty sposób- najeżdżamy na nie myszką. Możesz też zaznaczać wybrane pliki z listy trzymając klawisz Ctrl i klikając pojedynczo wybrane pliki. Możesz też wybrać część sąsiadujących z sobą plików z listy klikając pierwszy, trzymając klawisz Shift i naciskając ostatni plik z zakresu.

Eksplorator Windows
Eksplorator Windows to menedżer plików, czyli program do zarządzania naszymi plikami. Każde okno w Windowsie (Mój komputer, Moje dokumenty, dowolne foldery) to otwarty E. W. Po lewej stronie masz listę lokalizacji, całą strukturę folderów, po prawej, większej stronie wyświetloną zawartość wybranego folderu. By zmienić widok plików w oknie kliknij na pustym jego obszarze prawym przyciskiem myszy/widok/wybór widoku. Każdy z tych widoków na swój sposób jest przydatny, widok "szczegóły" przedstawia dokładne informacje o plikach, widok z dużymi ikonami daje doskonały podgląd plików. Po sortować pliki kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze/sortuj według/wybór opcji.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami tworzy tutorial- samouczek w formie prezentacji, pokazu dotyczący bieżącej lekcji a następnie publikuje go w sieci Internet. Formą najbardziej preferowaną jest nagranie wideo opublikowane w serwisie Youtube bądź też prezentacja multimedialna wzbogacona o nagrania audio, można też użyć programów typu Windows Movie Maker itp. Publikacja musi posiadać wysoką wartość merytoryczną ale nie musi wykraczać zakresem materiału poza poznaną lekcję. Mile widziane humorystyczne podejście do tematu. Uczeń przy tym musi z łatwością poruszać się po serwisie Google (konto Youtube).
Ocena bardzo dobra: Uczeń wie, czym są ukryte pliki, potrafi włączać widok plików ukrytych i nadawać atrybut "ukryty". Ukrywa rozszerzenia plików i nadaje im atrybut "tylko do odczytu". Wyszukuje pliki, stosuje filtr (wg daty i rozmiaru). Wyszukuje pliki z danymi rozszerzeniami. Przenosi pliki, usuwa je i przywraca. Potrafi zaznaczać wybrane pliki i grupy plików. Zmienia widoki okna folderu i sortuje jego zawartość. Włącza /wyłącza opcję wyszukiwania plików według treści. Wyłącza indeksowanie plików na danym dysku.
Ocena dobra: Uczeń wie, czym są ukryte pliki, potrafi włączać widok plików ukrytych i nadawać atrybut "ukryty". Ukrywa rozszerzenia plików i nadaje im atrybut "tylko do odczytu". Wyszukuje pliki, stosuje filtr (wg daty i rozmiaru). Wyszukuje pliki z danymi rozszerzeniami. Przenosi pliki, usuwa je i przywraca. Potrafi zaznaczać wybrane pliki i grupy plików. Zmienia widoki okna folderu i sortuje jego zawartość. Z pomocą niniejszej lekcji włącza /wyłącza opcję wyszukiwania plików według treści.
Ocena dostatecznaUczeń wie, czym są ukryte pliki, potrafi włączać widok plików ukrytych i nadawać atrybut "ukryty". Ukrywa rozszerzenia plików i nadaje im atrybut "tylko do odczytu". Wyszukuje pliki, stosuje filtr (wg daty i rozmiaru). Przenosi pliki, usuwa je i przywraca. Zmienia widoki okna folderu i sortuje jego zawartość. Czynności te sprawiają mu pewne trudności.
Ocena dopuszczająca Uczeń wie, czym są ukryte pliki, z pomocą niniejszej lekcji potrafi włączać widok plików ukrytych i nadawać atrybut "ukryty". Z pomocą niniejszej lekcji ukrywa rozszerzenia plików i nadaje im atrybut "tylko do odczytu". Wyszukuje pliki, z pomocą niniejszej lekcji stosuje filtr (wg daty i rozmiaru). Przenosi pliki, usuwa je i przywraca.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński