Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 25
  Wprowadzenie do języka PHP.  
             
 

  
           Zakres materiału
Czym jest język programowania. Nawiązanie do HTML (zeszły rok). Zasada działania języka PHP. Jak sprawnie zapisywać kod, przesyłać go na serwer i na bieżąco przeglądać wyniki prac. Instrukcja „print”.

Czym jest język programowania- powtórzenie
Program komputerowy to zespół poleceń, instrukcji, rozkazów wydawanych komputerowi. Programy piszemy używając języków programowania. Jednym z nich jest PHP, który stanowi poważne rozszerzenie i uzupełnienie języka HTML.

Jak to działa
Skrypty PHP osadzone są w kodzie HTML, jak poniżej. Znaczniki czerwone otwierają i zamykają kod PHP:Z powyższego wynika, że napisanie samego zdania "Oto moja strona" nie przyniesie żadnego efektu. Niby utrudnienie, ale zwróć uwagę na wyniki zapisu:

print 123-34*2+456-123/2;     Na stronie mamy efekt tego zapisu: 449.5 a więc w rzeczywistości PHP pracuje za nas!

Podsumujmy: w notatniku piszemy program żądający od komputera dokonania obliczenia (nasze print 123-34*2+456-123/2; ). Kod ten przesyłamy na serwer FTP gdzie żaden z internautów go nie widzi. Może co najwyżej otworzyć stronę znając jej adres, ale otwierając tę stronę nie będzie już mógł podpatrzeć języka PHP. Zobaczy sam efekt pracy programu- obliczoną liczbę 449.5. Program wykonał się na serwerze, nie na komputerze odwiedzającego stronę. Tak działa PHP.

Uwaga - aby program napisany w PHP w programie Notatnik mógł zadziałać, należy go załadować na serwer - zakładka Moja strona/ładowanie pliku PHP/wybieramy plik/wysyłamy go; następnie klikamy "zobacz stronę".

Można też skorzystać ze stron takich, jak ta LINK

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń już zna podstawy składni PHP, sporządza proste skrypty. Przygotowanie warsztatu pracy jest dla niego formalnością.
Ocena bardzo dobra: Zna znaczniki rozpoczynające/kończące skrypt PHP. Wie, jak sporządza się komentarze w skrypcie PHP. Wie, jak z pomocą języka PHP wyświetlić tekst/liczby, także będące wynikiem prostego działania. Przesyła na serwer sporządzony prosty skrypt i pokazuje stronę WWW wyświetloną na bazie tego skryptu.
Ocena dobra: Zna znaczniki rozpoczynające/kończące skrypt PHP. Wie, jak z pomocą języka PHP wyświetlić tekst/liczby, także będące wynikiem prostego działania. Przesyła na serwer sporządzony prosty skrypt i pokazuje stronę WWW wyświetloną na bazie tego skryptu. Wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena dostateczna Zna znaczniki rozpoczynające/kończące skrypt PHP. Wie, jak z pomocą języka PHP wyświetlić tekst/liczby. Przesyła na serwer sporządzony prosty skrypt i pokazuje stronę WWW wyświetloną na bazie tego skryptu. Potrzebuje znaczącej pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń zna znaczniki rozpoczynające/kończące skrypt PHP. Wie, jak z pomocą języka PHP wyświetlić tekst/liczby. Wymaga znaczącej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński