Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 8
  Program Gimp – warstwy.  
             
 

  
           Zakres materiału
Warstwy w programie graficznym. Tworzenie warstw. Otwieranie zdjęć jako warstwy. Zmiana kolejności warstw. Dodawanie kanału alfa do każdej warstwy. Ukrywanie warstw.

Film instruktażowy
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo we własnym zakresie uczeń poznaje atrybuty warstwy - dowiązanie, zablokowanie pikseli, zablokowanie położenia i rozmiaru, zablokowanie alfy.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy, usuwa i ukrywa warstwy. Otwiera zdjęcia jako warstwy. Zmienia kolejność warstw. Dodaje kanał alfa do każdej warstwy. tekst
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą on-line tworzy, usuwa i ukrywa warstwy. Otwiera zdjęcia jako warstwy. Zmienia kolejność warstw. Dodaje kanał alfa do każdej warstwy.
Ocena dostatecznaUczeń pomocą nauczyciela tworzy, ukrywa warstwy. Otwiera zdjęcia jako warstwy. Zmienia kolejność warstw.
Ocena dopuszczająca Uczeń pomocą nauczyciela tworzy, ukrywa warstwy. Zmienia kolejność warstw.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński