Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 9
  Program Gimp- gradienty.  
             
 

  
           Zakres materiału
Czym jest gradient. Różne kształty i style gradientów. Przeźroczystość w gradiencie.

Instruktaż jak zwykle w opisie filmowym.
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń we własnym zakresie odkrywa, jak robić stopniowe przejście między jednym a drugim zdjęciem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń stosuje gradienty, nadaje im różne kształty. Używa gradientu dwukolorowego i gradientu przeźroczystość - kolor. Zmienia przesunięcie w gradiencie.
Ocena dobra: Uczeń stosuje gradienty, nadaje im różne kształty. Używa gradientu dwukolorowego i gradientu przeźroczystość - kolor. Zmienia przesunięcie w gradiencie. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostateczna Uczeń stosuje gradienty. Używa gradientu dwukolorowego i gradientu przeźroczystość - kolor. Zmienia przesunięcie w gradiencie. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń stosuje gradienty. Używa gradientu dwukolorowego i gradientu przeźroczystość - kolor. Korzysta z pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński