Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 26
  Język PHP- deklaracja zmiennych i proste działania na zmiennych.  
             
 

  
           Zakres materiału
Deklaracja zmiennych. Działania na zmiennych.

Czym jest zmienna
Zmienna to tak jak w polityce urząd, który ktoś piastuje. Powiedzmy sobie, że urząd Prezydenta to zmienna.

Mówimy prezydent i albo mamy do czynienia z urzędnikiem nie wnikając o kogo konkretnie chodzi (stwierdzamy, że w ustroju RP władzę wykonawczą sprawuje Prezydent) i mówimy, że w jakiejś sprawie wypowiedział się prezydent Narutowicz, Mościcki, Wałęsa, Kaczyński czy Komorowski. Patrząc od strony informatycznej- wszyscy ci panowie to wartości przypisane zmiennej prezydent

Jeszcze inny sposób na wyobrażenie sobie, czym są zmienne to porównanie ich do pudełek, pojemników, w których coś przechowujemy. Zmienna "pudełko zapałek" zawiera 10 zapałek ale to może się zmienić (stąd nazwa "zmienna"). Oczywiście w informatyce obok zmiennych też są stałe (pozdrawiamy Białoruś i życzymy przeprogamowania) ale to oddzielna kwestia.

Jak deklaruje się zmienne w PHP
Jeżeli powołujemy do życia jakąś zmienną, to trzeba ją przede wszystkim nazwać, dodając przed nazwą znak $. Używajmy na razie zwykłych wyrazów nie posiadających polskich znaków diakrytycznych i spacji:

$zmienna_kasa=1000;

Co my tu mamy: jest dolar, nazwa wybrana rzez nas (pamiętajmy, by oddawała swój sens, żebyśmy się nie pogubili), znak równości i wartość zakończoną średnikiem.

Równie dobrze możemy zadeklarować zmienną: $prezydent="Narutowicz";

Zauważ, że w wypadku wartości tekstowej zamykamy ją cudzysłowem. Jednocześnie pamiętajmy, że deklaracja zmiennych odbywa się wyłącznie w "myślach" programu i nie jest wyświetlana. Dopiero musimy użyć instrukcji "print":

print $prezydent;

Zwróci nam na stronie następujący wynik: Narutowicz

Działania na zmiennych
$zmiennapierwsza=4;
$miennadruga=7;
$miennatrzecia=$zmiennapierwsza+$miennadruga;
echo $miennatrzecia;

Taki zapis wyświetli nam na stornie WWW oczywiście liczbę 11

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania na ocenę BDB, dodatkowo: Uczeń we własnym zakresie zgłębił wiedzę dotyczącą deklarowania zmiennych poprzez pasek adresu strony, tworzy prosty kalkulator w PHP wykorzystujący do operacji pasek adresu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń rozumie, czym są zmienne. Poprawnie je deklaruje. Wykonuje działania na zmiennych.
Ocena dobra: Uczeń rozumie, czym są zmienne. Poprawnie je deklaruje. Wykonuje działania na zmiennych. Korzysta przy tym z niewielkiej pomocy niniejszej lekcji.
Ocena dostatecznaUczeń rozumie, czym są zmienne. Poprawnie je deklaruje. Wykonuje działania na zmiennych. Korzysta przy tym z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń ma problemy ze zrozumieniem istoty zmiennych. Modyfikuje gotowe przykłady z zadeklarowanymi zmiennymi i działaniami na zmiennych. Korzysta z pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński