Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 18
  Arkusz kalkulacyjny - wykresy (utrwalenie wiadomości).  
             
 

  
           Zakres materiału
Wykresy. Zakres danych w sporządzonym wykresie. Tytuł wykresu, osi. Podstawy formatowania.

By stworzyć wykres, musimy mieć tabelę z danymi.
Uwaga! Przykłady praktyczne dotyczące dzisiejszej lekcji masz tutaj.

Zaznaczamy zakres danych, wybieramy z wstążki "wstawianie" z grupy "wykresy" dowolny typ. Wykres wstawia nam się automatycznie. Możemy teraz dodać tytuł: "narzędzia wykresów/układ/tytuł wykresu". Możemy zatytułować oś x (poziomą) i oś y (pionową). Klikamy w tym celu "Narzędzia główne/układ/tytuł osi". Pamiętamy, by na wstążce pojawiły się narzędzia wykresów musi być zaznaczony. W tym samym miejscu mamy przycisk "etykiety danych"- możemy dodać je do wykresu.

W każdej chwili możemy kliknąć na wykresie prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie "Zaznacz dane". Mamy teraz podgląd danych wykorzystanych w wykresie, możemy prezentowany zakres zmodyfikować. Klikając dwukrotnie na wykresie możemy rozpocząć proces formatowania tegoż wykresu. Wykres też możemy rozciągać tak jak grafikę.

Wyobraźmy sobie, że w naszej tabeli mamy kolejno kolumny: "Państwa", "Powierzchnia", "Liczba mieszkańców" i "gęstość zaludnienia". Chcemy stworzyć wykres, który przedstawi dane z wszystkich kolumn z wyjątkiem liczby mieszkańców. Jak ominąć w zaznaczaniu niechcianą kolumnę? Uczyliśmy się już, jak za pomocą klawisza Ctrl zaznaczać wybrane, nieprzylegające do siebie zakresy. Teraz możesz tę opcję stosować w praktyce! Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami tworzy tutorial- samouczek w formie prezentacji, pokazu dotyczący bieżącej lekcji a następnie publikuje go w sieci Internet. Formą najbardziej preferowaną jest nagranie wideo opublikowane w serwisie Youtube bądź też prezentacja multimedialna wzbogacona o nagrania audio, można też użyć programów typu Windows Movie Maker itp. Publikacja musi posiadać wysoką wartość merytoryczną ale nie musi wykraczać zakresem materiału poza poznaną lekcję. Mile widziane humorystyczne podejście do tematu. Uczeń przy tym musi z łatwością poruszać się po serwisie Google (konto Youtube).
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle tworzy prosty wykres na podstawie tabeli z danymi. Uwzględnia wybrane dane z tabeli. Modyfikuje zakres danych w sporządzonym wykresie. Dodaje do wykresu tytuł, dodaje tytuły osi. W dowolny sposób formatuje wykres.
Ocena dobra: Uczeń tworzy prosty wykres na podstawie tabeli z danymi. Uwzględnia wybrane dane z tabeli. Modyfikuje zakres danych w sporządzonym wykresie. Dodaje do wykresu tytuł, dodaje tytuły osi. W dowolny sposób formatuje wykres. na wykonanie zadań potrzebuje nieco więcej czasu.
Ocena dostateczna Uczeń tworzy prosty wykres na podstawie tabeli z danymi. Modyfikuje zakres danych w sporządzonym wykresie. Dodaje do wykresu tytuł, dodaje tytuły osi. na wykonanie zadań potrzebuje nieco więcej czasu.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy prosty wykres na podstawie tabeli z danymi. Modyfikuje zakres danych w sporządzonym wykresie. Potrzebuje przy tym pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński