Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 
   
    Lekcja 28
  Edytor tekstów Word 2010- Wstążka „Recenzja”.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wstążka „Recenzja”. Pisownia i gramatyka. Tezaurus. Statystyka wyrazów. Wybór języka. Komentarze. Śledzenie zmian. Porównanie dokumentów. Minimalizowanie wstążki. Pasek „Szybki dostęp”.

Pisownia i gramatyka
Po naciśnięciu przycisku "Pisownia i gramatyka" rozpoczyna się proces poprawy pisowni i gramatyki. Możemy dodać wyraz do słownika, jeżeli uznamy, że jest poprawny (trzeba tu być bardzo ostrożnym, by omyłkowo nie dodać słowa z błędem). Ignorowanie polega na pominięciu danego słowa w sprawdzaniu. Możemy oczywiście zmienić wyrazy według podanych propozycji. W otwartym oknie mamy też listę z możliwością wyboru słownika, według którego odbywać ma się sprawdzanie pisowni i gramatyki, nieco niżej można wyłączyć opcję sprawdzania gramatyki. Pod przyciskiem "Opcje" mamy możliwość doprecyzowania zasad sprawdzana pisowni i gramatyki. Pamiętaj, że zawsze możesz na wybranym podkreślonym wyrazie (a więc podejrzanym o to, że jest z błędem) kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać propozycję poprawy.

Tezaurus
Przycisk "Tezaurus" wyświetla propozycje wyrazów bliskoznacznych, o podobnym znaczeniu do tego, na którym znajduje się aktualnie kursor myszy.

Statystyka wyrazów
Przycisk ten wyświetla informacje statystyczne o sporządzonym tekście lub o zaznaczonym fragmencie. Bywa, że dziennikarz dostaje wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od tego, ile w jego artykułach było łącznie znaków.

Wybór języka
Podobnie jak przy przycisku "Pisownia i gramatyka" tu możemy wybrać język według którego będziemy sprawdzali pisownię i gramatykę.

Komentarze
Ideę komentarzy znasz już z wcześniejszych lekcji dokumenty Google). W Wordzie komentarze wstawiamy klikając na żądane miejsce i naciskając przycisk "Nowy komentarz", obok którego mamy przycisk go usuwający.

Śledzenie zmian.
P naciśnięciu tego przycisku będziemy mieć podgląd wszelkich zmian dokonanych od tego czasu w naszym dokumencie.

Porównanie dokumentów
Czasem jest tak, że pracujemy na dwóch kopiach danego dokumentu u już pogubiliśmy się, która wersja jest najbardziej aktualna i czym obie się od siebie różnią. Używając opcji "Porównaj" możemy wybrać dwa dokumenty i w prosty sposób przejrzeć różnice.

Minimalizowanie wstążki. Pasek „Szybki dostęp”.
Na koniec przydatna opcja- na dowolnej wstążce możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję minimalizacji wstążki. Będzie można ją przywrócić każdej chwili małym przyciskiem z prawej górnej części okna. Klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej wstążce możemy też wybrać polecenie pokazywania paska szybkiego dostępu, na który to pasek możemy przenieść dowolne przyciski.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę? Uwaga! W ocenie honorujemy osiągnięcia w teście diagnostycznym z początku roku. Nie musisz zaliczać tych partii, które pomyślnie zaliczyłeś na teście.
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + 10 dodatkowych opcji spoza programu (do uzgodnienia).
Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawdza pisownię i gramatykę, dodaje wyrazy do słownika, korzysta z Tezaurusa. Zmienia język. Wstawia i usuwa komentarze. Korzysta z opcji śledzenia zmian. Porównuje dokumenty. Minimalizuje wstążkę i organizuje pasek "szybki dostęp".
Ocena dobra: Uczeń sprawdza pisownię i gramatykę, dodaje wyrazy do słownika, korzysta z Tezaurusa. Zmienia język. Wstawia i usuwa komentarze. Korzystając z pomocy Word porównuje dokumenty. Korzysta z opcji śledzenia zmian.
Ocena dostateczna Uczeń sprawdza pisownię i gramatykę, dodaje wyrazy do słownika. Zmienia język. Wstawia i usuwa komentarze. Korzysta z opcji śledzenia zmian.
Ocena dopuszczająca Uczeń sprawdza pisownię i gramatykę, dodaje wyrazy do słownika. Zmienia język.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński