Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |22|  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 22
  Język html – powtórzenie wiadomości z klasy szóstej.  
             
 

  
           Zakres materiału
Przypomnienie materiału z klasy szóstej. System szesnastkowy. Kolory html w systemie szesnastkowym.

Nauczyciel przygotuje
Materiał z klasy szóstej do powtórzenia:

-tutaj jest lekcja z klasy szóstej.

O systemie szesnastkowym i kolorach w języku HTML:

Tu jest strona, na której można przeliczyć liczby różnych systemów, np. z systemu dziesiętnego na szesnastkowy.

Kody i nazwy kolorów w HTML

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń we własnym zakresie opanowuje dowolny sposób przeliczania liczb systemu szesnastkowego na dziesiętny i odwrotnie.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wie, czym jest system szesnastkowy, zna cyfry tego systemu i zasady budowania liczb. Wie, jak zapisuje się kolory html. Potrafi za pomocą html zapisać i rozpoznać kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, czarny. Wie, jaka jest różnica między cyframi a liczbami. Za pomocą strony internetowej potrafi przeliczać liczby różnych systemów.
Ocena dobra: Uczeń wie, czym jest system szesnastkowy, zna cyfry tego systemu i zasady budowania liczb. Wie, jak zapisuje się kolory html. Potrafi za pomocą html zapisać kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, czarny. Wie, jaka jest różnica między cyframi a liczbami. Za pomocą strony internetowej potrafi przeliczać liczby różnych systemów. Potrzebuje niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń wie, czym jest system szesnastkowy, zna cyfry tego systemu i zasady budowania liczb. Wie, jak zapisuje się kolory html. Potrzebuje niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dopuszczająca Uczeń wie, czym jest system szesnastkowy, zna cyfry tego systemu i zasady budowania liczb. Wie, jak zapisuje się kolory html. Potrzebuje pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |22|  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 



Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński