Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 71  2  3  4  4  5  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 11
  Program Gimp – poziomy i krzywe (wprowadzenie).  
             
 

  
           Zakres materiału
Zagadnienie poziomych i krzywych w bardzo podstawowym, ogólnym zakresie. Podstawowa korekcja zdjęć. Histogram.

Instruktarz poniżej.
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo uczeń nie tylko stosuje, ale wyjaśnia zasady działania omawianych narzędzi. Link do filmu dla zaawansowanych
Ocena bardzo dobra: Uczeń czyta histogram nasycenia barwami, używając narzędzi - poziomy i krzywe koryguje kolory na zdjęciach.
Ocena dobra: Uczeń czyta histogram nasycenia barwami, używając narzędzi - poziomy i krzywe koryguje kolory na zdjęciach. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń używając narzędzi poziomy koryguje kolory na zdjęciach. Korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń używając narzędzi poziomy koryguje kolory na zdjęciach. Korzysta z pomocy nauczyciela.
https://drive.google.com/file/d/1mfDA4xx20sPvn3ZDzRhwARlqawbu22Y5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1azTpXPGcVdBrJYxYhlidKJxjo0-FxEX-/view?usp=sharing


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  4  5  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński