Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 
   
    Lekcja 29
  Język PHP- instrukcje warunkowe.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wykorzystanie instrukcji warunkowej „if” „else”

Jeżeli... to...
Sens dzisiejszej lekcji właściwie poznałeś już podczas zajęć z Excela z funkcją "jeżeli". Zacznijmy więc od praktyki, a skończmy podsumowaniem teoretycznym:

if($_GET['haslo']=="strusarmagedonskubietrawke"){
    print "Hasło poprawne. Poznaj tajną wiedzę- jesteś wspaniały/a!";
}else{
    print "Błędne hasło! Nie poznasz tajników tej strony!";
}

Przeanalizujmy, jak to działa. if po angielsku znaczy "jeżeli", else oznacza "w przeciwnym razie".
W nawiasie okrągłym, podobnie jak w wypadku pętli jest zawarty warunek. W nawiasie klamerkowym to, co się wykona, jeżeli ten warunek będzie spełniony (pierwsza para klamerek) i jeżeli nie będzie spełniony (druga para).

Pozostaje jeszcze poprawnie napisać adres:
http://www.strusuetajemnice.pl?haslo=strusarmagedonskubietrawke

Pamiętaj, że w instrukcjach warunkowych (ale też pętlach) wpisujemy dwa znaki równości.

Pamiętaj, że nikt nie pozna tajnej informacji bez wpisania odpowiedniego hasła. Poznałeś smak tworzenia Facebooka, kont bankowych i wielu innych podobnych serwisów...

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń dodatkowo, oprócz wiadomości na ocenę celującą poznaje we własnym zakresie zagadnienie sesji w PHP.
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle operuje instrukcjami warunkowymi (if/else). W instrukcjach tych wykorzystuje dane przesłane w adresie strony.
Ocena dobra: Uczeń operuje instrukcjami warunkowymi (if/else). W instrukcjach tych wykorzystuje dane przesłane w adresie strony. Potrzebuje nieco więcej czasu na wykonanie zadań.
Ocena dostatecznaUczeń operuje instrukcjami warunkowymi (if/else). Potrzebuje nieco więcej czasu na wykonanie zadań.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela operuje instrukcjami warunkowymi (if/else).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński