Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 24
  Budowanie wybranych algorytmów w języku Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
W ramach ćwiczeń spróbujemy stworzyć algorytmy badające podzielność liczb, wyodrębniające cyfry danej liczby, przedstawiające działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia).Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń samodzielnie konstruuje wspomniane algorytmy.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wykonuje zadania zgodnie z instrukcją.
Ocena dobra: Uczeń wykonuje zadania zgodnie z instrukcją z niewielką pomocą nauczyciela.
Ocena dostateczna Uczeń wykonuje zadania zgodnie z instrukcją ze znaczną pomocą nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń przynajmniej jedno zadanie zgodnie z instrukcją ze znaczną pomocą nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |24|  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński