Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  |6|  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 6
  Arkusz kalkulacyjny - średnia ważona.  
             
 

  
           Zakres materiału
Dodawanie, mnożenie, dzielenie, średnia arytmetyczna, formatowanie komórek. Czytanie instrukcji ze zrozumieniem.

Wytłumaczenie lekcji poniżej.
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń samodzielnie oblicza średnią ważoną w arkuszu kalkulacyjnym (10 ocen z przypisanymi wagami). Stosuje formatowanie komórek podobne, jak w tutorialu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń z pomocą tutorialu oblicza w miarę sprawnie średnią ważoną w arkuszu kalkulacyjnym (10 ocen z przypisanymi wagami). Stosuje formatowanie komórek podobne, jak w tutorialu. tekst
Ocena dobra: Uczeń z pomocą tutorialu oblicza średnią ważoną w arkuszu kalkulacyjnym (10 ocen z przypisanymi wagami). Stosuje formatowanie komórek podobne, jak w tutorialu. Potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą tutorialu i nauczyciela oblicza średnią ważoną w arkuszu kalkulacyjnym (10 ocen z przypisanymi wagami). Stosuje formatowanie komórek podobne, jak w tutorialu.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą tutorialu wyjaśnia, czym jest średnia ważona.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  |6|  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński