Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 17
  Zmienne w programie Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zmienne, tworzenie, przypisywanie wartości, operacje na zmiennych. Materiał jest w poniższym filmie.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: tekst
Ocena bardzo dobra: Uczeń bez żadnych problemów tworzy zmienne, przypisuje im poprawnie wartości, dokonuje operacji na zmiennych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie). Wykorzystuje zmienne do obliczeń wzorów matematycznych.
Ocena dobra: Uczeń z niewielkimi błędami i problemami tworzy zmienne, przypisuje im poprawnie wartości, dokonuje operacji na zmiennych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie). Wykorzystuje zmienne do obliczeń wzorów matematycznych.
Ocena dostatecznaUczeń z błędami i problemami, a także pomocą nauczyciela tworzy zmienne, przypisuje im poprawnie wartości, dokonuje operacji na zmiennych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie). Wykorzystuje zmienne do obliczeń wzorów matematycznych.
Ocena dopuszczająca Uczeń z błędami i problemami, a także ze znaczną pomocą nauczyciela tworzy zmienne, przypisuje im poprawnie wartości, dokonuje operacji na zmiennych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |17|  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński