Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 8
  Audacity- miksowanie dźwięku.  
             
 

  
           Zakres materiału
Modyfikacja ścieżki dźwiękowej (wycinanie fragmentów, kopiowanie), dodawanie ścieżek. Narzędzia: obwiednia, zaznaczanie, powiększenie, przesuwanie w czasie. 

Wstawianie nowej ścieżki
Menu "ścieżki"/"dodaj nową". Możesz teraz na przykład na jednej ścieżce wstawić Twoją narrację, a na drugiej podkład muzyczny.

Najważniejsze narzędzia
Po prawej stronie okrągłych przycisków mamy kilka narzędzi często używanych w naszej pracy. Jest to narzędzie do zaznaczania fragmentów ścieżki, następnie "obwiednia" którą poznasz poniżej w tutorialu. Jest też przycisk z lupą powiększający widok na osi czasu i dwustronna strzałka, która pozwala przesunąć w czasie nasz zapis dźwiękowy.

Obwiednia
Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami: poznaje 10 pozaprogramowych funkcjonalności programu i wykorzystuje pozaprogramową wiedzę do pozalekcyjnego projektu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń modyfikuje ścieżkę dźwiękową (wycinana fragmenty, kopiuje), dodaje ścieżki. Stosuje narzędzia: obwiednia, zaznaczanie, powiększenie, przesuwanie w czasie.
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą niniejszej lekcji modyfikuje ścieżkę dźwiękową (wycinana fragmenty, kopiuje), dodaje ścieżki. Stosuje narzędzia: obwiednia, zaznaczanie, powiększenie, przesuwanie w czasie.
Ocena dostateczna Uczeń z pomocą niniejszej lekcji modyfikuje ścieżkę dźwiękową (wycinana fragmenty, kopiuje), dodaje ścieżki. Stosuje narzędzia: zaznaczanie, powiększenie.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą niniejszej lekcji i nauczyciela modyfikuje ścieżkę dźwiękową (wycinana fragmenty, kopiuje), dodaje ścieżki.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński